Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych,...

03 czerwiec 2024
„Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” (Mt 10, 8)
„Prawdziwy chrześcijanin lepiej daje się poznać w ubóstwie niż w dostatkach”. św. Jan Chryzostom (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Pan Jezus bardzo jasno nakreśla sposób działania w Jego imieniu. Problem często leży po naszej stronie, przez fakt kombinowania. ks. Rafał Jarosiewicz

Top