Stawajcie się [zaś] ku...

26 wrzesień 2022
„Stawajcie się [zaś] ku jedni drugim łagodni, miłosierni, darowując sobie samym, tak jak i Bóg w Pomazańcu darował wam”. (Do Efezjan 4, 32)

Top