Przez to weźcie całą...

26 wrzesień 2022
„Przez to weźcie całą zbroję Boga, aby moglibyście stanąć przeciw w dniu niegodziwym i wszystko sprawiwszy stać”. (Do Efezjan 6, 13)

Top