nie (na) swoje każdy...

26 wrzesień 2022
„nie (na) swoje każdy bacząc, ale [i] (na) drugich każdy”. (Do Filipan 2, 4)

Top