SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1397)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Ja jestem chlebem żyjącym, (tym) z nieba (który zszedł). Jeśli ktoś zje z tego chleba, żyć będzie na wiek. A chlebem zaś, który ja dam, ciało me jest za świata życie”. (Według Jana 6, 51)
„Powiedział im Jezus: Ja jestem (ten) chleb życia. Przychodzący do mnie nie będzie głodny i wierzący we mnie nie będzie pragnął kiedykolwiek”. (Według Jana 6, 35)
„Jezus więc zobaczywszy matkę i ucznia obok stojącego, którego miłował, mówi matce: Kobieto, oto syn twój. Potem mówi uczniowi: Oto matka twa, I od owej godziny wziął uczeń ją do (siebie)”. (Według Jana 19, 26 – 27)
„My zaś (przy) modlitwie i służbie słowa będziemy trwać niezłomnie przy”. (Dokonania wysłanników 6, 4)
„Chodźcież do mnie wszyscy trudzący się i obciążeni, i ja dam odpocząć wam”. (Według Mateusza 11, 28)
„Wierzący w Syna ma życie wieczne. Zaś nieuległy Synowi nie zobaczy życia, ale gniew Boga pozostaje na nim”. (Według Jana 3, 36)
„Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna jednorodzonego dał, aby każdy wierzący w niego nie zginął, ale miał życie wieczne”. (Według Jana 3, 16)
„ale weźmiecie moc (tego który przyszedł) Świętego Ducha do was i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, i [w] całej Judei, i Samarii, i aż do ostatka ziemi”. (Dokonania wysłanników 1, 8)
„I powiedział im: Podążywszy na świat cały ogłoście dobrą nowinę całemu stworzeniu”. (Według Marka 16, 15)
„Przez zaś ręce wysłanników stawały się znaki i cudy liczne w ludzie”. (Dokonania wysłanników 5, 12 a)
Strona 10 z 70

Top