SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1399)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Stawajcie się [zaś] ku jedni drugim łagodni, miłosierni, darowując sobie samym, tak jak i Bóg w Pomazańcu darował wam”. (Do Efezjan 4, 32)
„Mówię wam, zeszedł ten usprawiedliwiony do domu jego wbrew tamtemu; bo każdy wywyższający siebie uniżony zostanie, zaś uniżający siebie wywyższony zostanie”. (Według Łukasza 18, 14)
„(Temu) zaś mogącemu ponad wszystko uczynić ponad wszelką miarę, (niż o) które prosimy lub myślimy według mocy działającej w nas, Jemu chwała w (społeczności) wywołanych i w Pomazańcu Jezusie na wszystkie pokolenia wieku wieków. Amen”. (Do Efezjan 3, 20 – 21)
„I wy stawajcie się gotowi, bo której godziny nie wydaje się wam, Syn Człowieka przychodzi”. (Według Łukasza 12, 40)
„Mówił zaś do nich: Wprawdzie żniwo wielkie, lecz pracownicy nieliczni. Poproście więc Pana żniwa, żeby pracowników (wysłał) na żniwo jego. Odchodźcie: oto wysyłam was jak jagnięta w środek wilków”. (Według Łukasza 10, 2 – 3)
„Powiedział zaś do nich: Patrzajcie i strzeżcie się od wszelkiej zachłanności, bo nie, (gdy) zbywa komuś, życie jego jest z (rzeczy należących) (do niego)”. (Według Łukasza 12, 15)
„Zaś Bóg nie miałby uczynić obrony wybranych jego, wołających do niego dniem i nocą, i zwleka (względem) nich?” (Według Łukasza 18, 7)
„Mówię zaś wam, każdy, który przyzna się do mnie wobec ludzi, i Syn Człowieka przyzna się do niego wobec zwiastunów Boga. Zaś (który wyparł się) mnie wobec ludzi, dozna wyparcia się wobec zwiastunów Boga”. (Według Łukasza 12, 8 – 9)
„Nic zaś pozasłaniane (nie) jest, co nie będzie odsłonięte, i ukryte, co nie będzie poznane”. (Według Łukasza 12, 2)
„tak jak wybrał sobie nas w Nim przed położeniem fundamentów świata, (by) być my świętymi i niewinnymi wobec Niego w miłości, przeznaczywszy nas ku usynowieniu przez Jezusa Pomazańca względem Niego, według upodobania woli Jego”. (Do Efezjan 1, 4 – 5)
Strona 4 z 70

Top