SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1548)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy”. Ps 19, 8 - 9
”Synu, zostaw serce na zawsze Panu i nie bój się sądów ludzi, jeżeli w swoim sumieniu jesteś sprawiedliwy i niewinny”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Aby przykazania Pana olśniewały oczy, trzeba na nie spoglądać. ks. Rafał Jarosiewicz
”Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie”. Am 5, 14
”Synu, o ile zdołasz oddalić się od siebie, o tyle zbliżysz się do mnie. Nic nie żądać od świata - to znaczy znaleźć wewnętrzny spokój, a opuścić siebie samego znaczy złączyć się z Bogiem”. św. Tomasz a Kempis
Ps. Życie Bóg wiąże z dobrem, którego mamy szukać. ks. Rafał Jarosiewicz
”Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?” Mt 8, 26 b - 27
”Prawda zawsze, prędzej czy później, wypłynie na wierzch... w końcu zawsze zwyciężyć musi”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Jezus przez panowanie nad siłami przyrody, także objawia swoje bóstwo. ks. Rafał Jarosiewicz
”Najmilszy: Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem”. 2Tm 4, 6 - 7
”Odwaga rozpoczyna - męstwo dokonywa”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Piękną rzeczą byłoby móc za świętym Pawłem na koniec życia powtórzyć te słowa. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”. Mt 10, 37
”Kochasz Boga - a w Bogu kochasz całą ludzkość, a w tej ludzkości kochasz Ojczyznę, rodziców, męża, dom, dzieci”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Miłość Boga na pierwszym miejscu oznacza życie Jego prawem, jako czymś najistotniejszym w naszym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz
”Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka opuściła ją. Wstała i usługiwała Mu”. Mt 8, 14 - 15
”Ogólnie zawsze więcej kochają ci, co dają, niż ci, co przyjmują”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Jeśli mamy uczyć się od Jezusa, powinniśmy zwracać się do chorób, aby odeszły. ks. Rafał Jarosiewicz
”Niech mi język przyschnie do gardła, jeśli nie będę o tobie pamiętał, jeśli nie wyniosę Jeruzalem ponad wszelką swoją radość”. Ps 137, 6
”Kto szuka, ten znajduje; kto szczerze do Boga dąży, temu niezawodnie Bóg się daje”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Niektórymi modlitwami trudno jest nam się modlić. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mówi Mi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”. Mt 7, 21
”Miłość z konieczności wywołuje miłość, a kochając - jakże nie zaufać?” bł. Marcelina Darowska
Ps. Spełnianie woli Ojca czasem nie musi wiązać się z modlitwą. ks. Rafał Jarosiewicz
”Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca”. Ps 71, 3 – 4 a
”Tulę się do Matki Niepokalanej i proszę Ją, niech nie zapomni, żem Jej dzieckiem”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Wołanie do Boga o wybawienie jest najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić wobec różnych sytuacji. ks. Rafał Jarosiewicz
”Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą”. Mt 7, 13
”Pod cięciem miecza przeszywającego - miłość ugnie się, lecz nie buntuje. W pokusach korzy się i ufa pokornie; ślepo trzyma się prawdy uznanej”. bł. Marcelina Darowska
Ps. Ciasna brama nie oznacza wcale wielu przepisów, ale miłość. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 7 z 78

Top