SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1389)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Jezus ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań! Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia”. Mk 5, 41 - 42
”Modlitwa bez pociechy, lecz odmawiana sumiennie, ma większą zasługę aniżeli modlitwa w pociechach i uniesieniach ducha”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Jezus wskrzeszając, wielokrotnie ukazuje, że ma władzę nad życiem i śmiercią. ks. Rafał Jarosiewicz
”Pozostawcie go w spokoju, niech przeklina, gdyż Pan mu na to pozwolił. Może wejrzy Pan na moje utrapienie i odpłaci mi dobrem za to dzisiejsze przekleństwo. I tak Dawid posuwał się naprzód wraz ze swymi ludźmi”. 2 Sm 16, 11 c – 13 a
”Choćby wszystko zdawało się być stracone, Jezus wszystko może i dla dusz wiernych ze złego wyprowadzić dobro”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Już w czasach tak odległych przed Chrystusem, patriarcha Dawid pokazywał, jak radzić sobie z hejtem. ks. Rafał Jarosiewicz
”Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Łk 2, 34 b - 35
”Największym dowodem miłości naszej do Maryi jest naśladowanie Jej cnót”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Będąc blisko Jezusa, trzeba mieć świadomość, że będziemy słyszeli wiele proroctw, które się wypełniają. ks. Rafał Jarosiewicz
”Jezus zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” Mk 4, 38
”Wczytuj się w Ewangelię - a nie będzie w życiu Twym tych chwil strasznych, ciemnych, rozpaczy pełnych, kiedy dusza czuje się zupełnie sama, opuszczona - bo Jezus zawsze będzie blisko Ciebie”. św. Urszula Ledóchowska
Ps. Kiedy mamy wątpliwość, czy powinniśmy budzić Jezusa – warto popatrzeć na Apostołów. ks. Rafał Jarosiewicz

”Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego”. Ps 51, 3 - 4
”Nie chcę osądzać tego grzesznika, bo albo byłem, albo jestem, albo mogę być takim jak on”. św. Antoni z Padwy

Ps. Tylko w Bogu dokonuje się nasza prawdziwa przemiana, do tego stopnia, że mając wszystkie atrakcje świata, jesteśmy w stanie z nich dla Niego zrezygnować. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus mówił ludowi: Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku?” Mk 4, 21
”Miłosierdzie wobec ubogich leczy trąd skąpstwa i czyni duszę piękną”. św. Antoni z Padwy
Ps. Światło ma rozświetlać drogę niewierzącym, między innymi takie ma być żyć chrześcijan. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. Mk 4, 20
”Miłość powinna zakwitać w dłoniach chrześcijanina przed każdą inną działalnością, tak jak drzewo migdałowe zakwita przed innymi roślinami”. św. Antoni z Padwy
Ps. Jezusowi bardzo zależy na owocu, który będziemy wydawać. Natomiast uzależnia go, w wielu miejscach, od pełnienia woli Bożej. ks. Rafał Jarosiewicz

”Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”. Mk 3, 33 b - 35
”Żyjmy w Kościele jak ptak w gnieździe, nie wychodźmy z niego w innym celu, niż aby wzlecieć do nieba”. św. Antoni z Padwy
Ps. Jezus bardzo mocno podnosi wartość woli Bożej, porównując ją wręcz do więzi krwi. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi”. Mk 3, 27
”Pewien brat powiedział do abba Antoniego: Módl się za mnie. A starzec mu odrzekł: Ani ja się nad tobą nie zlituję, ani Bóg, jeśli ty sam nie zdobędziesz się na gorliwą modlitwę”. św. Antoni z Padwy
Ps. Mocarzem jest każdy, kto posiada swoje życie. Dopóki nasz przeciwnik nas nie zwiąże (czymkolwiek), nie może w niczym zrobić nam krzywdy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele”. Iz 9, 1 – 2 a
”Jeśli ktoś pragnie godnie przyjąć Ciało Chrystusa, niech przepasze biodra pasem czystości, niech umacnia swoje uczucia przykładem świętych i przełoży swoje słowa na czyny”. św. Antoni z Padwy
Ps. Jezus, jako Światłość świata, przez swoją śmierć i Zmartwychwstanie absolutnie zmienił naszą pozycję wobec Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 7 z 70

Top