SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1380)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą”. Iz 60, 1 - 2
”Gromienie diabła jest rzeczą ludzi wielkich, tych, co mają moc. My, słabi, możemy tylko uciekać się do Imienia Jezus”. św. Antoni z Padwy

Ps. Światłem, które oświeca każdego człowieka jest sam Jezus. To Światło zmienia całkowicie perspektywę patrzenia na wszystko. ks. Rafał Jarosiewicz

”Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie”. Ef 1, 3
”Naśladujmy zatem Chrystusa z radością niosąc Jego krzyż, bo On sam zaprasza nas do naśladowania”. św. Antoni z Padwy

Ps. W Chrystusie jesteśmy napełnieni i zasiadamy na wyżynach niebieskich, niestety często nie odkrywamy swojej godności w Nim. ks. Rafał Jarosiewicz

”Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła”. 1 J 3, 8
”Niech zatem naśladując Go, Jego uczniowie i wszyscy chrześcijanie biegną za zapachem Chrystusa”. św. Antoni z Padwy

Ps. Przeciwieństwem do grzechu jest nowe życie. Ci, którzy prawdziwie się narodzili z Boga nie grzeszą. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. J 1, 29
”Chrystus umierający na Kalwarii stał się jakby alabastrowym naczyniem pełnym balsamu, które po stłuczeniu napełniło cały świat swoim rozkosznym zapachem”. św. Antoni z Padwy

Ps. Będąc napełnionym Bożym duchem, podobnie jak Jan Chrzciciel, człowiek może perfekcyjnie rozpoznawać Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

”Najmilsi: Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna”. 1 J 2, 22
”Człowiek ma tyle bożków, ile kultywuje nałogów”. św. Antoni z Padwy

Ps. Apostoł jasno wskazuje, kto jest antychrystem, choć współczesny świat antychrystów dostrzega w różnych osobach. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty,  zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo”. Ga 4, 4 - 5
”Bóg czasami nawiedza zabłąkaną duszę nakazem, czasami karą, a czasem cudem”. św. Antoni z Padwy

Ps. Przyjście Jezusa na świat zmienia całkowicie bieg historii i pokazuje, że nastała pełnia czasów. ks. Rafał Jarosiewicz

„Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina”. 1 J 2, 18
”Wiara i nadzieja bez miłości zwiędną, nie utrzymają się długo”. św. Jan Maria Vianney
Ps. We współczesnym świecie, w wielu środowiskach, bardziej tropi się antychrystów, niż żyje się Ewangelią. ks. Rafał Jarosiewicz
„A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim”. Łk 2, 39 - 40
”Maryja ratuje nas szczególnie wtedy, kiedy nasze sumienie jest obciążone grzechami, kiedy ogarnia nas fałszywy wstyd i boimy się spowiedzi”. św. Jan Maria Vianney
Ps. W życiu Jezusa, Maryi i Józefa jest też czas spokoju. ks. Rafał Jarosiewicz
”Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić”. Mt 2, 13
„Niech nasza ufność trwa niezachwiana w Jezusie Chrystusie i w Jego Przenajświętszej Matce! Pocieszycielka strapionych, Królowa niebieska pamięta o naszych duchowych i doczesnych potrzebach”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Sny to jeden ze sposobów, przez który Bóg przemawia do człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg będąc wiernym i sprawiedliwym odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości”. 1 J 1, 8 - 9
”Zazdrość jest grzechem bardzo niebezpiecznym - że wyjątkowo trudno jest człowiekowi poprawić się z niej”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Wyznanie grzechów otwiera nas na oczyszczenie z wszelkich nieprawości. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 8 z 69

Top