SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1510)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Serce moje jest mocne, Boże, mocne jest moje serce, zaśpiewam psalm i zagram. Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, zaśpiewam Ci psalm wśród narodów”. Ps 57, 8. 10
”Wiara jest największym darem i światłem Bożym. Gdy jej zabraknie, wszystko w duszy pogrąża się w ciemnościach i we mgle”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Mówienie o tym, że nasze serce jest mocne w Bogu wcale nie jest pychą. ks. Rafał Jarosiewicz
”Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”. J 15, 13 - 14
”Narodziliśmy się nie dla samych siebie, lecz dla ojczyzny. Nie jest obywatelem państwa ten, kto żyje tylko dla siebie”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Przyjaźń z Jezusem związana jest z robieniem tego, czego On od nas pragnie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy”. J 15, 1 - 2
”Wady mają taką naturę, że ilekroć się je ucina, znowu odrastają”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Trudności nie są karą od Boga, ale oczyszczeniem, które sprawia możliwość przynoszenia większego owocu. ks. Rafał Jarosiewicz
”Niech usta moje głoszą chwałę Pana, a wszystko, co żyje, niech wielbi Jego święte imię na zawsze i na wieki”. Ps 145, 21
”Zrywasz się z łóżka i zaraz zabierasz się do różnych spraw, bez wzbudzenia dobrej intencji i zwrócenia myśli ku Bogu? Wierz mi, że nie różnisz się od zwierzęcia”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Czasem trzeba siebie motywować tekstem Słowa Bożego, który wzywa nas do głoszenia chwały Pana. ks. Rafał Jarosiewicz
”A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”. J 14, 26
”Jeśli chcesz poznać, czy ktoś ma i czy ty sam masz Ducha Świętego, zastanów się, czy jest on miłośnikiem prawdy, a także czy i ty sam kierujesz się prawdą?” św. Stanisław Papczyński
Ps. Duch Święty jest nam dany, aby przypominać wszystkie słowa Jezusa w odpowiednim czasie. ks. Rafał Jarosiewicz
”Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła”. 1 P 2, 9
”Nuże więc, duszo moja, poświęć cały dzień dzisiejszy na wychwalanie tej Jego miłości i dobrodziejstwa wobec ciebie”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Ogłaszać chwalebne dzieła Boga, to jedno z zadań uczniów Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
”Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego”. Ps 98, 1
”Nic bardziej nie krzewi wad i nie powoduje niedoskonałości jak zaniedbanie modlitwy”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Zwycięstwo, w którym zwycięża Bóg jest innym zwycięstwem, niż zwycięstwo świata. ks. Rafał Jarosiewicz
”Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” Rz 8, 35
”Nie gardź też umartwieniem zewnętrznym, bo jest ono zbawienne i bardzo pożyteczne”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Jeżeli jesteśmy zanurzeni w Jezusie, i mamy z Nim relację, nic nie jest w stanie odłączyć nas od tej miłości. ks. Rafał Jarosiewicz
”Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”. J 13, 20
”Oto masz podaną dla siebie dobrą regułę naśladowania Chrystusa: wstać i pójść za Nim. Jeślibyś nie powstał, nie zdołasz pójść za Nim”. św. Stanisław Papczyński
Ps. Patrzenie na każdego człowieka oczami Jezusa sprawia nieustanną weryfikację naszych postaw. ks. Rafał Jarosiewicz
”Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”. J 14, 12
”Otrząśnij się z wszelkiego odrętwienia i niedbalstwa, zbierz się do pracy!” św. Stanisław Papczyński
Ps. Jezus daje nam pewność możliwości wykonywania większych dzieł, niż On wykonuje, więc nie powinno nas dziwić, kiedy pan John Godson w TV mówił, że widział więcej wskrzeszeń, niż uczynił Jezus. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 8 z 76

Top