SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1506)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi”. Ps 63, 3 - 4
”Gdy człowiek tak bardzo wydobędzie się z siebie, że ma już odwagę być poczytanym za nic,
dopiero wtedy jest wolność, wspaniałość i zwycięstwo - najtrudniejsze, bo nad samym sobą”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Ps. Jako katolicy mamy przywilej wpatrywania się w Pana w świątyni, w Najświętszym Sakramencie, aby doświadczyć tym samym Jego mocy. ks. Rafał Jarosiewicz
”Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi”. Jr 1, 17
”Jeżeli najbardziej niewinne i bezbronne dziecko nie może czuć się bezpiecznie w jakimś społeczeństwie, wówczas już nikt bezpiecznie czuć się w nim nie może!” Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Ps. Gdy Bóg powołuje proroka, to po to, aby ten wypełnił misję, do której został wezwany. ks. Rafał Jarosiewicz
”Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia”. 1 Kor 1, 18
”Najdrobniejsza okruszyna Ewangelii żywi ducha”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Ps. Święty Paweł jasno określa znaczenie krzyża w życiu prawdziwego ucznia Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
”Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Mt 24, 44
”Choćbyś przegrał całkowicie zbierz się, zgarnij, dźwignij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym co w tobie jest z Boga”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Ps. Jezus mówi, kiedy przyjdzie, ukazując nam, że to godzina której się nie domyślamy. ks. Rafał Jarosiewicz
”Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie”. J 2, 11
”Mam na to mnóstwo dowodów, że właśnie Matka Chrystusowa jest Zwiastunką mocy Ojca,
który miłuje swoje dzieci, wierzące Jego Synowi w Polsce”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Ps. Często tam, gdzie występuje Boża interwencja wzmacnia się wiara tych, którzy w niej uczestniczą. ks. Rafał Jarosiewicz
”Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty,
kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać”. Mt 23, 23
”Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich, które stoją plecami do Niego”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Ps. Jezus zwracając uwagę na to, jak faryzeusze dają dziesięcinę, nie przekreślił dziesięciny, ale obok niej ukazał to, czego im brakowało. ks. Rafał Jarosiewicz
”Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”. J 1, 51
”Światu potrzeba więcej wrażliwych serc i mniej zimnej stali”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Ps. Jezus swoim uczniom odkrywa pewne prawdy, które przed innymi są zamknięte. ks. Rafał Jarosiewicz
”Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Mt 16, 18 - 19
”Nie Kościół ma się dostosować do świata, lecz świat do Ewangelii”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Ps. Bóg dając obietnicę, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, daje nam pewność drogi po której idziemy. ks. Rafał Jarosiewicz
”Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Mt 23, 11 - 12
”Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Ps. Trudno we współczesnym świecie przyjąć tę zasadę, że przez uniżenie zostajemy wywyższeni. ks. Rafał Jarosiewicz
”I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha”. Ez 37, 7 - 8
”Duch Święty to przedziwne tchnienie życia, to jakby wiatr usłużnie przynoszący wilgoć na pustynię”. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Ps. Prorokowanie w imię Boga daje możliwość widzenia autentycznych dzieł Pana. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 2 z 76

Top