SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1380)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Na to On rzekł do nich: O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” Łk 24, 25 - 26
”W wewnętrznych cierpieniach spójrz na Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Wzmocnij swoją wiarę i nadzieję”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Jezus mówiąc do swoich uczniów nie przebiera w słowach. ks. Rafał Jarosiewicz
”Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei pokładanej w Tobie”. Ps 33, 20. 22
”Służ Bogu z radością; ufaj Jego łaskawości”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Dopóki żyjemy na tym świecie, nieustannie będziemy oczekiwać Pana. ks. Rafał Jarosiewicz
”Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana: Ty jesteś Panem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza”. Ps 16, 1 b – 2 a
”Oddaję siebie samego i wszystko, co moje w ręce Boga pewny, że On jest Ojcem wszystkich”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Jeżeli wierzę, to wierzę, że Pan mój los zabezpiecza. ks. Rafał Jarosiewicz
”Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu”. J 20, 1
”Raduj się w Panu, wypełniając pogodnie Jego ukochaną wolę i z przyjemnością jej się poddawaj”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Kamień odsunięty od grobu, w przypadku Ewangelii, bardzo wiele znaczy. ks. Rafał Jarosiewicz
”Tak mówi Pan: Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko!” Iz 55, 1
”Przyglądajmy się nieustannie w Ranach Jezusa Chrystusa i tam, w tym świętym ustroniu, zapalajmy się do błogosławionej Wieczności. Krzyż jest wielką Szkołą”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Boża logika jest przedziwna – kupować bez pieniędzy. ks. Rafał Jarosiewicz
”Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. J 18, 26 - 27
”Słuchaj głosu Boga u stóp Krzyża”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Niektóre słowa można usłyszeć tylko stojąc pod krzyżem. ks. Rafał Jarosiewicz
”Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych”. Iz 61, 1 a b
”Wiedz, że powołania wymagają odwagi i stanowczości. Powołania pochodzą od Boga”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Bóg powołuje każdego człowieka i daje mu misję. ks. Rafał Jarosiewicz
”Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam”. Iz 50, 7
”Dzieła są Boże. On musi opiekować się nimi”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Trudno jest być podobnym do Boga w wolności na obelgi. ks. Rafał Jarosiewicz
”W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda”. J 13, 21
”Nie tyle to, co wycierpiał Jezus, ile miłość, którą okazał nam w cierpieniu, zobowiązuje nas, a nawet przymusza do kochania Go”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Jezus w wielu momentach nie kryje wzruszenia. ks. Rafał Jarosiewicz
”Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku”. J 12, 3
”Jezus niech będzie naszą rozkoszą, naszym pokojem, naszą miłością”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Niektóre gesty, które czynimy – mają szczególne, prorocze znaczenie. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 3 z 69

Top