SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2326)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”. (Łk 1, 46 – 47)
„Kochajmy wszyscy Boga i bliźniego - do tego nie trzeba ani bogactw, ani nauki. Serce ma każdy, a do miłości Bożej to wystarcza”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Od Maryi możemy się uczyć odpowiedzi na Bożą inicjatywę. ks. Rafał Jarosiewicz
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. (Łk 1, 45)
„Mój Boże! Jak chrześcijanin może oddawać się nieczystości - namiętności, która tak strasznie go poniża, która hańbi go i upadla jak bezrozumne zwierzę!” św. Jan Maria Vianney Ps. Maryja uczy nas zaufania do Boga w najróżniejszych chwilach życia. ks. Rafał Jarosiewicz
„I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!” (Iz 7, 10 – 11)
„Przeciw miłości Boga grzeszymy, kiedy przez dłuższy czas w ogóle nie myślimy o Bogu”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Bóg chce, abyśmy się nie bali prosić Go o światło. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś Ty opoką moją i twierdzą”. (Ps 71, 3)
„Gdybym mógł przedstawić wam dokładnie, jak czarnym i wstrętnym występkiem jest grzech nieczystości, to może staranniej byście go unikali i większy czulibyście do niego wstręt”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Człowiek, dla którego Bóg staje się pomocą i twierdzą zaczyna, w różnych sytuacjach, dostrzegać Jego obecność. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie”. (Mt 1, 24)
„Człowiek pyszny nie znosi nagany – co by nie powiedział czy nie zrobił, musi być dobre”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Józef na tyle mocno potrafi słuchać Boga, że w sytuacji, gdy Bóg prosi go nawet o rzeczy po ludzku niezrozumiałe, jest gotowy to podjąć. ks. Rafał Jarosiewicz
„Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda!” (Ps 72, 18)
„Zazdrośnicy truciznę swoich języków rozlewają wszędzie; nawet najbardziej doskonałe uczynki i cnoty bliźnich poddadzą krytyce i bezceremonialnym ocenom”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Bóg chce się z nami dzielić swoją mocą, tylko my nie potrafimy tak często z niej korzystać. ks. Rafał Jarosiewicz
„Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę!” (Ps 67, 4)
„Choćby zazdrośnik odebrał bliźniemu jego talenty, mądrość, majątek, poważanie - czy przyjdzie mu coś z tego? Czy sam coś na tym zyska? Kto mu przeszkadza samemu też być szanowanym, bogatym, mądrym?” św. Jan Maria Vianney
Ps. Pragnienie, aby Bóg był poznany, to znak ogromnej miłości do Niego samego. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą”. (Iz 54, 10)
„Miłość podtrzymuje i ożywia wiarę, bez czynnej miłości wiara jest martwa”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Bóg jest wierny przymierzu nawet wtedy, kiedy my to przymierze łamiemy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny!” (Iz 45, 22)
„Kochamy Boga naprawdę wtedy, kiedy staramy się Mu podobać we wszystkim, co robimy”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Bóg kocha nas zazdrosną miłością, i nie powinniśmy się temu dziwić, ponieważ Jemu zależy, by wszystkich doprowadzić do nieba. ks. Rafał Jarosiewicz
„Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych!” (Ps 34, 14)
„Chcielibyście, żeby wasze dzieci były szczęśliwe i roztropne? Jeżeli tak, to dawajcie im przykład ofiarności i miłości do biednych, a wtedy Bóg na pewno będzie im błogosławił”. św. Jan Maria Vianney
Ps. Przez mowę człowieka także budowane jest królestwo niebieskie, ale odwrotnie – jest ono niszczone. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 3 z 117

Top