SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2715)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. (Mk 3, 35)
„Nie mogę powiedzieć, że kocham cierpienie samo w sobie, ale kocham je, ponieważ czyni mnie podobną do tego, kto jest moim Oblubieńcem i moją miłością”. bł. Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus podnosi w hierarchii ważności, bardzo wysoko, każdą osobę, która pełni wolę Bożą. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. (Mk 3, 28 – 29)
„Dobry Bóg uświadamia mi w swojej światłości, jakim skarbem jest cierpienie i nigdy dostatecznie nie zrozumiemy, do jakiego stopnia On nas kocha, kiedy nas doświadcza”. bł. Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu to są szczególnie ciężkie grzechy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15)
„Cierpienie pociąga mnie coraz bardziej. To pragnienie dominuje prawie nad pragnieniem Nieba, które jednak było zawsze bardzo silne”. bł. Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Nawrócenie nie jest jednorazowym etapem w naszym życiu, ale nieustannym procesem. ks. Rafał Jarosiewicz
„Powróć, o Boże Zastępów! Wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorośl; i chroń tę, którą zasadziła Twa prawica”. (Ps 80, 15 – 16 a)
„Żadne dzieło duchowe nie rodzi się bez wielkich boleści”. św. Edyta Stein (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Pismo Święte jest jednym wielkim zbiorem modlitw, z których w codzienności możemy korzystać. ks. Rafał Jarosiewicz
„Panie, Boże Zastępów, odnów nas i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia”. (Ps 80, 20)
„Wszystkie cierpienia przychodzące z zewnątrz są niczym w porównaniu z ciemną nocą duszy”. św. Edyta Stein (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Prośba do Boga o odnowienie jest wielkim znakiem pokory. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć”. (Mk 3, 10)
„Istnieje powołanie do cierpienia z Chrystusem i przez to do współdziałania w Jego zbawczym dziele. Gdy jesteśmy złączeni z Panem, stajemy się członkami Jego Ciała Mistycznego. Chrystus przedłuża w swych członkach swoje własne życie i On sam w nich cierpi. Cierpienie w zjednoczeniu z Panem staje się Jego cierpieniem, jest włączone w wielkie dzieło zbawienia i dlatego płodne”. św. Edyta Stein (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Uzdrowienia rodzą chęć przebywania z Jezusem. ks. Rafał Jarosiewicz
„On mocą dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą”. (Ps 144, 2 ab)
„Kto należy do Chrystusa, musi przeżyć całe Jego życie”. św. Edyta Stein (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Kiedy Bóg staje się dla nas wszystkim, wszystko staje się mniej istotne niż On. ks. Rafał Jarosiewicz
„Szczęśliwy lud, co umie się radować: chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza”. (Ps 89, 16)
„Cierpienia nigdy nie są za wielkie ani radość za mała”. św. Edyta Stein (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Radość jest owocem Ducha Świętego, ale mamy wiele powodów do tego, aby mieć radość wynikającą z tego, co uczynił nam Jezus. ks. Rafał Jarosiewicz
„Kto składa Mi ofiarę dziękczynną, ten Mi cześć oddaje, a postępującym bez skazy ukażę Boże zbawienie”. (Ps 50, 23)
„… cierpienie jest najpewniejszą drogą do zjednoczenia z Panem. Jakże potrzebna jest, zwłaszcza w naszych czasach, zbawcza moc płynąca z ochotnie niesionego krzyża”. św. Edyta Stein (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Ofiara dziękczynna jest szczególnie miła Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem”. (1 Kor 6, 17)
„… cierpienie, przyjęte i znoszone do końca ochotnym sercem, zapewne przed Bogiem ma wartość prawdziwego męczeństwa”. św. Edyta Stein (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Samo Słowo daje nam świadectwo, jak ważne jest połączyć się z Panem, by być z Nim jednym duchem. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 3 z 136

Top