SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2163)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce”. (J 10, 11)
„Innych można prowadzić tylko tą drogą, którą się samemu idzie”. św. Edyta Stein
Ps. Powinno nas nieustannie inspirować użycie czasu teraźniejszego, bo to dzieje się nie, a nie tylko się stało. ks. Rafał Jarosiewicz
„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. (J 10, 27 – 30)
„Ukrzyżowany spogląda na nas i pyta, czy wciąż jeszcze chcemy dotrzymać tego co przyrzekliśmy Mu w godzinę łaski”. św. Edyta Stein
Ps. Jezus, objawiając kim jest Ojciec, ukazuje nam tym samym, jak bardzo jesteśmy obdarowani. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”. (J 6, 55)
„Krzyż jest dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, znakiem, któremu się sprzeciwia”. św. Edyta Stein
Ps. Prawdziwy pokarm i prawdziwy napój, tak aby nikt nie miał wątpliwości, a w nich obecny jest Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz
„A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”. (J 14, 13 – 14)
„Z Panem Bogiem nie można robić żadnych interesów, ani dla siebie, ani dla drugich”. św. Edyta Stein
Ps. Wiele obietnic, które składa Jezus wydaje się być bez pokrycia, ale przecież problem nie leży po Jego stronie, ale niestety po naszej. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. (J 6, 51)
„Modlitwa jest drabiną Jakubową, po której duch człowieka wstępuje do Boga, a łaska Boża zstępuje do człowieka”. św. Edyta Stein
Ps. Obietnica życia wiecznego jest dla nas szczególnym wezwaniem, które powinniśmy odkryć i przyjąć. ks. Rafał Jarosiewicz
„Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. (J 6, 35)
„Kiedy zaś Pan przyjdzie do mnie w Komunii świętej wolno mi Go zapytać: Czego Panie pragniesz ode mnie? Potem zabiorę się do tego co po cichej rozmowie z Nim ujrzę jako najbliższy obowiązek”. św. Edyta Stein
Ps. Prawdziwe przyjście do Jezusa wypełnia nasz głód. ks. Rafał Jarosiewicz
„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. (J 19, 26 – 27)
„Jeśli godzisz się na próbę, to wiem, że przetrwasz”. św. Edyta Stein
Ps. Słowa, które usłyszał umiłowany uczeń może usłyszeć każdy, gdy będzie pod krzyżem. ks. Rafał Jarosiewicz
„Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według Prawa Pańskiego”. (Ps 119, 1)
„Dobrze jest pamiętać, że mamy prawo obywatelstwa do nieba”. św. Edyta Stein
Ps. W Biblii jest zawartych wiele obietnic, pokazujących, że Bóg wiąże swoje działanie z konkretnym działaniem człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
„Panie, mój Boże, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił”. (Ps 30, 3)
„Bóg nagradza przeobficie już samą decyzję oddania się Jemu”. św. Edyta Stein
Ps. Składanie świadectwa wobec działania Boga to wielokrotnie powtarzający się w Piśmie Świętym motyw. ks. Rafał Jarosiewicz
„My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa”. (Dz 6, 4)
„Przyjąć Boga, to znaczy nawrócić się, odmienić się wewnętrznie”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
Ps. Rozdział funkcji w Kościele widać już w pierwszych Jego wiekach. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 6 z 109

Top