SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2163)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego”. (Dz 2, 38)
„Dialog prowadzi do spotkania”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
Ps. Dar Ducha Świętego jest bezpośrednim skutkiem nawrócenia. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, mówię Panu: Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą”. (Ps 16, 1 – 2)
„Tylko w dawaniu można przyjąć dar oddania się osoby, czyli miłość osoby”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
Ps. Słowo Boże, pokazujące, że nie ma dobra poza Bogiem, tak bardzo koresponduje z tym, w którym czytamy, że w Nim poruszamy się i jesteśmy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”. (Kol 3, 2)
„Bóg jak gdyby ściga człowieka swoją miłością, pragnie mu dać Siebie”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
Ps. Dążenie do tego, co w górze to wysiłek, który ma być podejmowany przez nas każdego dnia na nowo. ks. Rafał Jarosiewicz
„W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa”. (Łk 24, 1 – 3)
„Modlitwa błagalna jest wysiłkiem, żeby poddać swoje życie woli Ojca, bo jedynie ona jest dla nas dobra”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
Ps. Niektóre zawody są błogosławieństwem. ks. Rafał Jarosiewicz
„Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary”. (Hbr 4, 14)
„Bóg zna nas samych lepiej, niż my siebie”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
Ps. Trwanie w wyznawaniu wiary nie jest biernością. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział”. (J 13, 7)
„Chrystus nie oczekuje od nas anielskiej świętości, ale wiary i ufności, bo wtedy zwyciężamy w sobie pychę”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
Ps. Jezus nie wszystkie sprawy pokazuje natychmiast swoim uczniom. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ale ja jestem nędzny i zbolały; niech pomoc Twoja, Boże, mię strzeże!” (Ps 69, 30)
„Dziękczynienie wywyższa człowieka”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
Ps. Świadomość tego, kim jesteśmy przed Bogiem pozwala nam ufać pomimo naszych słabości. ks. Rafał Jarosiewicz
„To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi”. (J 13, 21)
„Poprzez różne etapy poznania Chrystusa, spotkania z Nim, z Jego słowem, musi wzrastać nasza miłość”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
Ps. Jezus, mówiąc często trudne słowa, także w ten sposób przygotowuje uczniów, by mogli widzieć, że nawet trudne rzeczy, przez które ich przeprowadza, mają sens. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ufaj Panu, bądź mężny, niech się twe serce umocni, ufaj Panu!” (Ps 27, 14)
„Tam gdzie nie ma wolności, nie ma miłości”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
Ps. Ufność wobec Pana jest przede wszystkim codzienną decyzją, którą mamy podejmować w oparciu o naszą wolną wolę. ks. Rafał Jarosiewicz
„Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka; Pomocy moja, spiesz mi na ratunek!” (Ps 22, 20)
„Wypełnienie naszego powołania dokonuje się w wolności”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
Ps. Wołanie do Boga to najlepsze wołanie, jakie może zdarzyć się w naszym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 7 z 109

Top