SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1389)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa”. Ga 3, 27

„Człowiek staje się piękny, szlachetny, doskonali siebie, kiedy żyje w prawdziwe i w dziękczynieniu”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Nasza świadomość przyobleczenia się w Chrystusa, w związku z przyjętym chrztem często jest bardzo marna. ks. Rafał Jarosiewicz

„Z całego serca będę chwalił Pana w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu”. Ps 111, 1

„Kto nie dziękuje zamyka się na przyjęcie darów Bożych”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Bóg zaprasza nas, abyśmy do uwielbienia zaangażowali nasze emocje i uczucia. ks. Rafał Jarosiewicz

„I ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Łk 11, 9

„Kiedy prosimy o wypełnienie się woli Ojca, wtedy prosimy również o prawdziwe dobro dla siebie”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Pokora Boga może nas zawstydzać. On jest gotowy prosić, abyśmy prosili. ks. Rafał Jarosiewicz

„Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”. Łk 11, 1

„Ten, kto prowadzi życie modlitwy jest żywym chrześcijaninem”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Jeśli chcesz naśladować Jezusa to nie bój się tego, że inni zobaczą cię na modlitwie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu”. Łk 10, 38

„Na spotkanie z Chrystusem możemy iść tylko w postawie otwartej ku braciom, w postawie miłości”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Przyjęcie Jezusa do swego domu jest przede wszystkim odpowiedzią na Jego pierwszy krok w naszą stronę. ks. Rafał Jarosiewicz

„Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim”. Ga 1, 11

„Musimy się pogodzić ze wszystkim, co pochodzi od Boga, bo za wszystkim, nawet za tym, czego nie możemy zrozumieć, kryje się miłość Boga”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki 

Ps. Posłuszeństwo Ewangelii powinno opierać się na pewności, że to nauka pochodząca od Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

„Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: ‘Krzywda mi się dzieje’, a Ty nie pomagasz?" Ha 1, 2

„Bóg ma już od wieków koncepcję życia każdego z nas”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Ps. Pan Bóg ma Swoje odpowiedzi na nasze pytania, dodatkowo to wszystko dzieje się w Jego, a nie naszym czasie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Job odpowiedział Panu: Wiem, że Ty wszystko możesz; co zamyślasz, potrafisz uczynić”. Hi 42, 1

„Przyjąć Boga, to znaczy nawrócić się, odmienić się wewnętrznie”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Ps. Uznanie, że Bóg jest wszechmogący otwiera nas na różne działanie Pana w naszym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Jezus powiedział: Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi”. Łk 10, 16

 

„Bywają dni, że ani jednego słowa nie ma do kogo przemówić”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Jezus identyfikuje się ze swoimi uczniami. Jego obraz nosimy w nas samych. ks. Rafał Jarosiewicz

 

 

„Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita...” J 1, 47

 

„Trzeba żyć duchem pokory, cierpliwości, miłości”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Jezus naprawdę dobrze nas zna i jak zechce komuś o nas powiedzieć to zrobi to. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Top