SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2163)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach”. (Ps 46, 2)
„Za jedno cierpienie zniesione z radością bardziej będziemy mogli kochać Pana Boga przez całą wieczność”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Wszystkie takie zapewnienia bez znalezionej odpowiedzi, doprowadziły do kryzysu wiary wielu chrześcijan na całym świecie. Dlatego tak istotne są odpowiedzi, których nie widać w momencie, gdy ich potrzebujemy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Panie, mój Boże, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił”. (Ps 30, 3)
„Jeżeli Pan Bóg powołuje kogoś do kierowania i zbawiania wielu dusz, jest wprost konieczne, aby doświadczył on pokus i trudności życia”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Dla wielu słowa o uzdrowieniu, to jedne z najtrudniejszych słów w Piśmie Świętym, wobec braku doświadczenia tegoż uzdrowienia, oraz trudności z uwierzeniem, że On naprawdę może tak działać. A jednak nie zmienia to faktu, że Bóg działa nawet, gdy brak nam tegoż doświadczenia. ks. Rafał Jarosiewicz
„On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą”. (2 Kor 5, 21)
„By kochać Ciebie, mój Boże, tak jak Ty mnie miłujesz, trzeba mi zapożyczyć Twej własnej miłości”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Jeden z najtrudniejszych fragmentów do zrozumienia w Piśmie Świętym wobec tego, kim dla nas stał się Jezus. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!” (Ps 51, 3 – 4)
„Trwaj stale w ufności. Niemożliwe, by Bóg na nią nie odpowiedział, bo On zawsze mierzy swą hojność naszą ufnością”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Wołanie o przebaczenie grzechów, to jest także uznanie przed samym sobą i ludźmi, że ponad wszystkim przyjmujemy autorytet Pana Boga dla naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz
„Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania”. (Ps 40, 2)
„Jak to dobrze, gdy pracujemy dla samego tylko Jezusa, dla Niego samego. Och, jak serce wtedy pełne, jak nam lekko”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Złożenie całej nadziei w Panu, to nie zostawianie sobie nawet jednego procenta. ks. Rafał Jarosiewicz
„Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”. (Łk 11, 23)
„W miarę, jak pozbędziesz się swych niedoskonałości, Jezus napełni twą duszę swymi wspaniałościami”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Być z Jezusem, to warunek konieczny, aby nie być przeciwko Niemu. ks. Rafał Jarosiewicz
„Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”. (Mt 5, 18)
„Niech do żadnej twojej czynności nie wkrada się nawet cień najmniejszej korzyści”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Jezus doskonale wie, czego oczekuje od Niego Ojciec, dlatego też tak kategorycznie może definiować pewne sądy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wtedy Piotr podszedł do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”. (Mt 18, 21 – 22)
„Jeśli modlitwa zapuściła w duszy głębokie korzenie, wtedy okazuje się również na zewnątrz”. św. Tereska z Lisieux Ps. Każde przebaczenie jest zastosowaniem Ewangelii w praktyce. ks. Rafał Jarosiewicz
„Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga”. (Ps 42, 12)
„Bardzo się raduję właśnie tym, że nie mam żadnej radości, ale Jezusowi tym sprawiam przyjemność”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Nadzieja jest szalenie potrzebna, by po wszystkich zawodach nie stracić choć iskierki dającej światło w ciemnym tunelu, przez który przechodzimy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny”. (Ps 103, 8)
„Jeżeli jeszcze czegoś pragnę - to nieba”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Wobec cierpienia, bólu, śmierci, a także osobistych porażek, trudno jest nam uwierzyć, że Pan jest naprawdę dobry. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 8 z 109

Top