SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2163)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną”. (Ps 51, 5)
„Czyż twoim jedynym skarbem nie jest Jezus?” św. Tereska z Lisieux
Ps. Uznanie swojej nieprawości i błędu to przede wszystkim stawanie w prawdzie, co bardzo podoba się Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz
„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani”. (Mt 6, 7)
„Doskonałość polega na tym, by czynić wolę Bożą, by być tym, czym Bóg nas chce mieć”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Wielomówstwo na modlitwie polegało, w czasach Jezusa, nie na dużej ilości używanych słów, ale na tym, że były to pozbawione zaangażowania odczytywane treści przez określonych urzędników. ks. Rafał Jarosiewicz
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały”. (Mt 25, 31)
„W rękach Dobrego Boga spoczywają serca wszystkich stworzeń i On je formuje według swej woli”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Paruzja Jezusa jest zapowiedzią Jego przyjścia na końcu czasów, ale jednocześnie jest ona wolna od wszelkich spekulacji i dat. ks. Rafał Jarosiewicz
„Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód”. (Łk 4, 1 – 2)
„Dla duszy miłującej nie ma nic niemożliwego”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Pustynia bardzo często przez nas jest mylnie identyfikowana z miejscem wolnym od działania złego ducha, podczas gdy nawet sam Jezus tam jest kuszony. ks. Rafał Jarosiewicz
„Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników”. (Łk 5, 32)
„Och! Ileż nas kosztuje, gdy chcemy dać Jezusowi wszystko, czego zażąda! Jakież to szczęście, że tyle nas to kosztuje”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Rozpoznanie swojej grzeszności daje nam szansę na spotkanie z lekarzem, jakim jest Jezus. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9)
„Nawet cierpienie staje się największą radością, gdy poszukuje się go jako najcenniejszego skarbu”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Jezus wielokrotnie pokazuje, jak wielka jest miłość Boga do człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. (Łk 9, 24)
„Kiedy pozbędziemy się swego płaszcza, łatwiej nam będzie iść i biec”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Tracenie swojego życia na poziomie umierania dla samego siebie jest zrozumieniem słów Ewangelii. ks. Rafał Jarosiewicz
„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie”. (Mt 6, 1)
„Nie lękaj się; im bardziej będziesz uboga, tym bardziej Jezus będzie cię kochał”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Umiejętność czynienia dobra, kiedy inni nas nie widzą, to jednocześnie bardzo głębokie wypełnienie Ewangelii. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. (Mk 10, 28)
„Bogu dobroci podoba się spełniać pragnienia dusz, którego kochają Jego samego”. św. Tereska z Lisieux
Ps. Dziś wielu mierzy się z pytaniem, co człowiek zyskuje, gdy całkowicie idzie za Jezusem, podejmując powołanie. Odpowiedź Jezusa jest jednoznaczna – zyskuje wszystko. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”. (Mk 10, 27)
„Bądźcie mocni w Chrystusie i zachowujcie Jego drogę; nie pozwólcie, by cokolwiek was z niej zawróciło”. św. Charbel
Ps. Problem ludzi XXI wieku, to brak wiary, że u Boga wszystko jest możliwe. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 9 z 109

Top