SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2163)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby”. (Jk 2, 1)
„Trwajcie na słuchaniu i czuwaniu. Rozmyślajcie codziennie, zmieniajcie wasze życie i odnawiajcie je”. św. Charbel
Ps. Nieustannie mierzymy się z tym, że oceniamy ludzi, i segregujemy, mając wzgląd na osobę. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw”. (Jk 1, 26)
„Chrońcie waszą wspólnotę kościelną i rządźcie się prawami Ewangelii”. św. Charbel
Ps. Ogromne znaczenie naszej religijności ma to, co wypowiadamy. ks. Rafał Jarosiewicz
„Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności”. (Jk 1, 17)
„Wytrwajcie w wierze w Chrystusa, nie lękajcie się, ufajcie Bogu zmartwychwstania i życia. Jemu chwała na wieki”. św. Charbel
Ps. Bóg jest najdoskonalszym bytem, i nie ma już nikogo większego. Dlatego jest całkowicie wolny we wszystkim. ks. Rafał Jarosiewicz
„Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”. (Łk 10, 2 – 3)
„Każdy człowiek jest płomieniem rozpalonym przez naszego Pana, by oświetlać świat”. św. Charbel
Ps. Pomimo tego, że Pan Jezus nie musi prosić, to wielokrotnie to robi, pokazując swój szacunek do wolności człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
„Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą”. (Ps 1, 1 – 2)
„Tylko Pan żniw i owoców może wypełnić wasze kosze. Ofiarujcie je Mu, a wasze zbiory będą obfite”. św. Charbel
Ps. Rozmyślanie nad Bożymi sprawami, to także wypełnianie Jego woli. ks. Rafał Jarosiewicz
„Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść”. (Mk 8, 2)
„Zamiast polerować łańcuchy niewoli, zerwijcie je, zamiast się na nie uskarżać, zdejmijcie je, by się od nich uwolnić”. św. Charbel
Ps. Jezus nie zostawia ludzi, którzy przychodzą do Niego, nawet jeśli natychmiast nie daje im tego, czego oczekują. ks. Rafał Jarosiewicz
„Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę”. (Mk 7, 32)
„Słuchajcie jedni drugich uszami, sercem, ustami i dłońmi”. św. Charbel
Ps. Wielokrotnie do Pana Jezusa ludzie przyprowadzają ludzi, i wtedy dokonują się wielkie rzeczy – to jest dla nas ogromna podpowiedź. ks. Rafał Jarosiewicz
„Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań, w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe”. (Ps 106, 3)
„Bóg oświetla stronice, lecz to wy macie je czytać. Bóg oświetla wam drogę, lecz to wy macie nią pójść”. św. Charbel
Ps. Wiele sytuacji w naszym życiu skłania nas do tego, aby iść na skróty. Jezus przed tym przestrzega. ks. Rafał Jarosiewicz
„I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”. (Mk 7, 20 – 23)
„Pracujcie pilnie przy budowie królestwa.. Bądźcie żywymi kamieniami w świątyni Pana”. św. Charbel
Ps. Wnętrze człowieka ma wpływ na całe jego życie. ks. Rafał Jarosiewicz
„Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!” (Ps 84, 13)
„Jeśli czynicie z waszego życia swoją osobistą własność, będzie ono daremne, ale gdy oddacie je, jego wartość wzrośnie”. św. Charbel
Ps. Ufność jest łaską, ale jednocześnie Bóg z tą łaską nieustannie ku nam wychodzi. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 10 z 109

Top