SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2625)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu”. Łk 10, 38

„Na spotkanie z Chrystusem możemy iść tylko w postawie otwartej ku braciom, w postawie miłości”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

 Ps. Przyjęcie Jezusa do swego domu jest przede wszystkim odpowiedzią na Jego pierwszy krok w naszą stronę. ks. Rafał Jarosiewicz

„Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim”. Ga 1, 11

„Musimy się pogodzić ze wszystkim, co pochodzi od Boga, bo za wszystkim, nawet za tym, czego nie możemy zrozumieć, kryje się miłość Boga”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki 

Ps. Posłuszeństwo Ewangelii powinno opierać się na pewności, że to nauka pochodząca od Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

„Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: ‘Krzywda mi się dzieje’, a Ty nie pomagasz?" Ha 1, 2

„Bóg ma już od wieków koncepcję życia każdego z nas”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Ps. Pan Bóg ma Swoje odpowiedzi na nasze pytania, dodatkowo to wszystko dzieje się w Jego, a nie naszym czasie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Job odpowiedział Panu: Wiem, że Ty wszystko możesz; co zamyślasz, potrafisz uczynić”. Hi 42, 1

„Przyjąć Boga, to znaczy nawrócić się, odmienić się wewnętrznie”. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

Ps. Uznanie, że Bóg jest wszechmogący otwiera nas na różne działanie Pana w naszym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz

 

„Jezus powiedział: Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi”. Łk 10, 16

 

„Bywają dni, że ani jednego słowa nie ma do kogo przemówić”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Jezus identyfikuje się ze swoimi uczniami. Jego obraz nosimy w nas samych. ks. Rafał Jarosiewicz

 

 

„Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita...” J 1, 47

 

„Trzeba żyć duchem pokory, cierpliwości, miłości”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Jezus naprawdę dobrze nas zna i jak zechce komuś o nas powiedzieć to zrobi to. ks. Rafał Jarosiewicz

 

 

„Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Łk 9, 57

 

„Nie my się zbliżamy do Królestwa Bożego, ale ono przychodzi do nas”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Mówienie do Jezusa daje nam szansę usłyszenia tego, co On ma do powiedzenia. ks. Rafał Jarosiewicz

 

 

„Job otworzył usta i przeklinał swój dzień”. Job 3, 1

 

„Chciałoby się wołać z prorokiem Eliaszem: Dosyć, Panie! Zabierz duszę moją”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Są takie chwile w życiu człowieka, do których z perspektywy czasu nigdy nie chciałby wrócić. ks. Rafał Jarosiewicz

 

 

„Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy”. Łk 9, 46

 

„Kiedy błądzę po skalistych ugorach przypomina mi się szatan kuszący Chrystusa”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Nawet w obecności Jezusa myśl, która przychodzi Jego uczniom nie musi być od Niego. ks. Rafał Jarosiewicz

 

 

„Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany...” 1 Tm 6, 12

 

„We mnie dojrzewał zamiar, aby trwać, choćby i cierpieć trzeba było dla sprawiedliwości”. Sługa Boży o. Serafin Kaszuba

 

Ps. Jeśli ktoś chce iść za Jezusem powinien pamiętać, że walka o niego trwa. ks. Rafał Jarosiewicz

 

Top