SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2625)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”. (Łk 12, 15)
„Bóg nie odmówił mi niczego, o co prosiłem – z wyjątkiem tych rzeczy, o które prosiłem dla siebie”. św. Jan Maria Vianney (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus wielokrotnie pokazywał, jaką wartość ma życie człowieka, szczególny akcent stawiając na jego duszę. ks. Rafał Jarosiewicz
„Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!” (Ps 96, 2)
„Bóg jest tak dobry, pomimo przeszkód, które Mu czynimy, że niesie nas do raju prawie wbrew nam. Jest jak matka, która niesie swoje dziecko, przechodząc nad przepaścią, całkowicie zajęta ominięciem niebezpieczeństwa, podczas gdy jej dziecko nie przestaje drapać i kopać”. św. Jan Maria Vianney (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Głosić zbawienie, to przede wszystkim wiedzieć, co głosić, i jak. ks. Rafał Jarosiewicz
„Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone” (Łk 12, 10)
„Ojciec wypowiedział Słowo, które było Jego Synem, i powtarza Je wciąż w wiecznej ciszy: dlatego w ciszy winno być wysłuchane przez duszę”. św. Jan od Krzyża (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu jest przez Jezusa szczególnie piętnowane. ks. Rafał Jarosiewicz
„Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach”. (Łk 12, 2 – 3)
„Najpierw trzeba wiedzieć, że jeżeli dusza szuka Boga, to wiele więcej Umiłowany jej szuka”. św. Jan od Krzyża (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus wielokrotnie pokazuje inną perspektywę patrzenia, niż ta, którą ma człowiek, niezależnie od upływającego czasu. ks. Rafał Jarosiewicz
„Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”. (Łk 11, 52)
„Kto szuka Boga, utrzymując się jednocześnie przy swoich upodobaniach, w bezczynności, szuka Go po nocy i nie znajdzie. Lecz ten, kto porzucił łoże swych upodobań i rozkoszy, i szuka Go przez ćwiczenie się w cnotach, szuka Go w dzień i znajdzie Go wnet”. św. Jan od Krzyża (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Jezus piętnuje wiele zachowań, które w ówczesnym Izraelu traktowane są, jako zachowania godne pochwały. ks. Rafał Jarosiewicz
„Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi!” (Łk 10, 5)
„Im bardziej oddalasz się od rzeczy ziemskich, tym bardziej przybliżasz się do rzeczy niebieskich i bardziej odnajdujesz się w Bogu”. św. Jan od Krzyża (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Zwyczaje, które obowiązują za czasów życia Jezusa mogą mieć różną formę obecnie, ale mają to samo wyrażać. ks. Rafał Jarosiewicz
„Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja Skało i mój Zbawicielu!” (Ps 19, 15)
„Droga do pełnego znalezienia Boga, to czerpanie z Niego dobra, a wyniszczanie zła”. św. Jan od Krzyża (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Myśli naszego serca są ważne dla Pana. ks. Rafał Jarosiewicz
„Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie!” (Ps 98, 4)
„Bóg woli w tobie najmniejszy stopień odpowiedzialności i poddania od wszystkich usług, jakie możesz Mu oddać”. św. Jan od Krzyża (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Pomimo tego, że Słowo Boże zachęca nas do uwielbiania Boga w różny sposób, wielu to kwestionuje i demonizuje, mówiąc, że tak nie wypada, że w tym nie ma już sacrum. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. (Flp 4, 13)
„Jeśli ktoś da się prowadzić wierze i uzna Bożą dobroć, wszechmoc, wierność, mądrość i sprawiedliwość – wszystko będzie dla niego zrozumiałe i słuszne, wszystko będzie prostą drogą”. św. Jan Damasceński (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Pomimo zapewnienia, które daje Pismo Święte, często nie do końca wierzymy w to, co może uczynić Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz
„Pan miłuje tych, co zła nienawidzą, On strzeże życia swoich świętych, wyrywa ich z ręki grzeszników”. (Ps 97, 10)
„Władcy ziemscy nie każdego wysłuchują. Bóg wysłuchuje każdego, kto tylko pragnie z Nim mówić”. św. Jan Chryzostom (cytat z książki „Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych”)
Ps. Nienawiść do zła to szczególnie zauważona przez Pana cecha. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 3 z 132

Top