SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (2163)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle”. (Mt 10, 28)
„To, co się osiąga ze zbytnim pośpiechem zazwyczaj nie jest trwałe. I nie tylko, jest także przyczyną upadku”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Jezus pomaga nam zobaczyć, o co tak naprawdę powinniśmy się troszczyć więcej. ks. Rafał Jarosiewicz
„Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” (Mt 10, 16)
„Trzeba jednej skłonności przeciwstawiać inną skłonność, nawykowi inny nawyk, podobnie jak jeden klin wybija się innym klinem”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Jezus podkreśla ważne cechy, które powinien posiadać Jego uczeń – roztropność i nieskazitelność. ks. Rafał Jarosiewicz
„Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” (Mt 10, 8)
„Szatan, mając zaatakować człowieka, bada najpierw, jaka jest jego słaba strona i w czym jest najbardziej opieszały. I właśnie w tym miejscu będzie atakować”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Jezusowe wymagania, choć radykalne w swojej treści, ukazują, w którą stronę powinna się rozwijać nasza duchowość. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości”. (Mt 10, 1)
„Jest bardzo wartościowe przeszkodzić nawet tylko jednemu grzechowi, choćby za cenę wszystkich trudów i trosk tego życia”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. To Jezus daje władzę i powołuje tych, których sam chce. ks. Rafał Jarosiewicz
„Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. (Mt 9, 37 – 38)
„O ileż żarliwiej należy się wysilać, aby ujarzmić ducha niż aby ujarzmić ciało”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Bóg związuje wyprawienie żniwiarzy z tym, czy wyprawić żniwiarzy zechcemy przez modlitwę. ks. Rafał Jarosiewicz
„Jezus obrócił się, i widząc ją, rzekł: Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa”. (Mt 9, 22)
„Starajcie się podtrzymywać w sobie święty i roztropny zapał tak w nauce, jak i w zdobywaniu cnót”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Wiara odgrywa szczególną rolę w przyjmowaniu Bożych darów i obietnic. ks. Rafał Jarosiewicz
„Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata”. (Ga 6, 14)
„Niech wszyscy usiłują mieć dobre intencje. To znaczy: niech szukają Boga, a wyzbywają się miłości do tego, co ziemskie”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Umiejętność chlubienia się z krzyża Jezusa to dar i zadanie. ks. Rafał Jarosiewicz
„Odnów nas Boże, nasz Zbawco, i zaniechaj Twego oburzenia na nas!” (Ps 85, 5)
„Są różne drogi do doskonałości, bo różne i liczne są dary Ducha Świętego”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Bóg, w wielu sytuacjach, przychodzi nam z pomocą, gdy nasze serce jest skruszone. ks. Rafał Jarosiewicz
„Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa”. (Ps 119, 89)
„Jedynie ten, co nie tylko od świata, ale i od samego siebie się uwolnił, może uważać, że zasługuje na miano zakonnika”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Na Słowie Bożym możemy się oprzeć, ponieważ Ono nie zmienia się, ale trwa. ks. Rafał Jarosiewicz
„Także od pychy broń swojego sługę, niech nie panuje nade mną!” (Ps 19, 14 a)
„Nie liczy się wcale wspaniałość twego działania, ale miłość, jaką w nie włożyłeś; nie to, jak wiele uczyniliśmy, ale przede wszystkim to, jak wiele miłości włożyliśmy w swe czyny”. św. Matka Teresa z Kalkuty
Ps. Często zapominamy o tym, aby modlić się o łaskę pokory, a potem dziwimy się, że nam jej brakuje. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 3 z 109

Top