Czy wiesz, że Anioł ogłosił...

25 lipiec 2018

Czy wiesz, że Anioł ogłosił pasterzom narodzenie Jezusa jako narodziny obiecanego Izraelowi Mesjasza? Zob. KKK 437

Top