Czy wiesz, że po zmartwychwstaniu...

25 lipiec 2018

Czy wiesz, że po zmartwychwstaniu Chrystusa Jego Boże synostwo ukazuje się w mocy Jego uwielbionego człowieczeństwa? Zob. KKK 445

Top