Czy wiesz, że przypisując Jezusowi Boski tytuł Pana...

25 lipiec 2018

Czy wiesz, że przypisując Jezusowi Boski tytuł Pana, pierwsze wyznania wiary Kościoła od początku stwierdzają, że moc, cześć i chwała należne Bogu Ojcu przysługują także Jezusowi, ponieważ istnieje On w postaci Bożej i ponieważ Ojciec potwierdził to panowanie Jezusa, wskrzeszając Go z martwych i wywyższając Go w swojej chwale? Zob. KKK 449

Top