Czy wiesz, że wiara w prawdziwe Wcielenie Syna Bożego...

25 lipiec 2018

Czy wiesz, że wiara w prawdziwe Wcielenie Syna Bożego jest znakiem wyróżniającym wiarę chrześcijańską? Zob. KKK 463

Top