Czy wiesz, że Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem...

25 lipiec 2018

Czy wiesz, że Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem? Zob. KKK 464

Top