Czy wiesz, że Kościół w nauczaniu swojej wiary...

13 grudzień 2018

Czy wiesz, że Kościół w nauczaniu swojej wiary i w świadectwie swoich świętych nigdy nie zapomniał, że to właśnie grzesznicy byli sprawcami i jakby narzędziami wszystkich mąk, które wycierpiał Boski Odkupiciel? Zob. KKK 598

Top