Czy wiesz, że Kościół...

01 kwiecień 2020
Czy wiesz, że Kościół zawsze zachowywał głębokie przekonanie, że ci, którzy ponoszą śmierć za wiarę, nie otrzymawszy chrztu, zostają ochrzczeni przez swoją śmierć dla Chrystusa i z Chrystusem? Zob. KKK 1258

Top