Czy wiesz, że na...

31 październik 2022
Czy wiesz, że na rodzicach spoczywa poważna odpowiedzialność za dawanie dobrego przykładu swoim dzieciom? Zob. KKK 2223

Top