Czy wiesz, że Pismo...

03 czerwiec 2024
Czy wiesz, że Pismo święte jest słowem Boga, utrwalonym na piśmie pod natchnieniem Ducha Bożego? Zob. KKK 81

Top