Czy wiesz, że Bóg okazuje...

01 luty 2018

Czy wiesz, że Bóg okazuje swoją wszechmoc, odwracając nas od naszych grzechów i przez łaskę przywracając nas na nowo do swojej przyjaźni? Zob. KKK 277

Top