Trochę więcej o Bogu (1182)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Liturgia słowa jest integralną częścią celebracji sakramentalnych? Zob. KKK 1154
Czy wiesz, że celebracja sakramentalna jest spotkaniem dzieci Bożych z Ojcem w Chrystusie i Duchu Świętym? Zob. KKK 1153
Czy wiesz, że Pan Jezus w swoim przepowiadaniu często posługuje się znakami świata stworzonego, by dać poznać tajemnice Królestwa Bożego? Zob. KKK 1151
Czy wiesz, że światło i ciemność, wiatr i ogień, woda i ziemia, drzewo i owoce mówią o Bogu, symbolicznie ukazując Jego wielkość, a zarazem bliskość? Zob. KKK 1147
Czy wiesz, że Bóg przemawia do człowieka za pośrednictwem widzialnego stworzenia? Zob. KKK 1147
Czy wiesz, że człowiek, jako istota zarówno cielesna jak duchowa, wyraża i rozumie rzeczywistości duchowe za pośrednictwem znaków i symboli materialnych? Zob. KKK 1146
Czy wiesz, że celebracja sakramentalna składa się ze znaków i symboli? Zob. KKK 1145
Czy wiesz, że w sprawowaniu liturgii każdy, kto wykonuje swą funkcję – czy to duchowny, czy wierny świecki – powinien w pełni wykonywać wyłącznie tylko to, co należy do niego z natury rzeczy i na podstawie przepisów liturgicznych? Zob. KKK 1144
Czy wiesz, że to właśnie w Eucharystii ukazuje się w pełni sakrament Kościoła? Zob. KKK 1142
Czy wiesz, że czynności liturgiczne nie są prywatnymi czynnościami, lecz uroczyście sprawowanymi obrzędami Kościoła, który jest sakramentem jedności, czyli ludem świętym, zjednoczonym i zorganizowanym pod zwierzchnictwem biskupów? Zob. KKK 1140
Strona 6 z 60

Top