Trochę więcej o Bogu (1182)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że wiara nie jest w opozycji do rozumu? Zob. KKK 35

Czy wiesz, że aby człowiek mógł zbliżyć się do Boga, Bóg zechciał objawić mu się i udzielić łaski, by mógł przyjąć to objawienie w wierze? Zob. KKK 35

Czy wiesz, że świat i człowiek świadczą o tym, że nie mają w sobie ani swej pierwszej zasady, ani swego ostatecznego celu, ale uczestniczą w Bycie samym w sobie, który nie ma ani początku, ani końca? Zob. KKK 34

Czy wiesz, że zalążek wieczności, który nosi w sobie człowiek, nie może być sprowadzany do samej tylko materii – jego dusza może mieć początek tylko w jedynym Bogu? Zob. KKK 33

Czy wiesz, że biorąc za punkt wyjścia ruch i stawanie się, przygodność, porządek i piękno świata, można poznać Boga jako początek i cel wszechświata? Zob. KKK 32

Czy wiesz, że punktem wyjścia „dróg” prowadzących do Boga jest stworzenie: świat materialny i osoba ludzka? Zob. KKK 31

Czy wiesz, że człowiek stworzony na obraz Boga, powołany, by Go poznawać i miłować, szukając Boga, odkrywa pewne „drogi” wiodące do Jego poznania? Zob. KKK 31

Czy wiesz, że szukanie Boga wymaga od człowieka całego wysiłku jego rozumu, prawości woli, „szczerego serca”, a także świadectwa innych, którzy uczyliby go szukania Boga? Zob. KKK 30

Czy wiesz, że nawet jeśli człowiek może zapomnieć o Bogu lub Go odrzucić, to Bóg nie przestaje wzywać każdego człowieka, aby Go szukał, a dzięki temu znalazł życie i szczęście? Zob. KKK 30

Czy wiesz, że według Katechizmu człowiek może jednak zapomnieć o tym „głębokim i żywotnym połączeniu z Bogiem”, może go nie dostrzegać, a nawet wprost je odrzucać, i że źródła takich postaw mogą być bardzo zróżnicowane? Zob. KKK 29

Top