Trochę więcej o Bogu (782)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Jezus dał Dwunastu udział w swojej władzy i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych? Zob. KKK 551

Czy wiesz, że Jezus już na początku życia publicznego wybiera dwunastu mężczyzn, aby byli razem z Nim i uczestniczyli w Jego posłaniu? Zob. KKK 551

Czy wiesz, że przyjście Królestwa Bożego jest porażką królestwa Szatana? Zob. KKK 550

Czy wiesz, że Jezus nie przyszedł po to, by usunąć wszelkie cierpienia z ziemi, ale by wyzwolić ludzi od największej niewoli – niewoli grzechu, która przeszkadza ich powołaniu do synostwa Bożego i powoduje wszystkie inne ludzkie zniewolenia? Zob. KKK 549

 

Czy wiesz, że cuda umacniają wiarę w Tego, który pełni dzieła swego Ojca; świadczą one, że Jezus jest Synem Bożym? Zob. KKK 58

Czy wiesz, że tym, którzy do Jezusa zwracają się z wiarą, udziela On tego, o co proszą? Zob. KKK 548

Czy wiesz, że znaki wypełniane przez Jezusa świadczą o tym, że został posłany przez Ojca? Zob. KKK 548

Czy wiesz, że czyny, cuda i znaki towarzyszące słowom Jezusa potwierdzają, że jest On zapowiedzianym Mesjaszem? Zob. KKK 547

Czy wiesz, że słowom Jezusa towarzyszą liczne czyny, cuda i znaki, które ukazują, że Królestwo jest w Nim obecne? Zob. KKK 547

Czy wiesz, że Jezus wzywa do wejścia do Królestwa, posługując się przypowieściami, które stanowią charakterystyczną cechę Jego nauczania? Zob. KKK 546

Top