Trochę więcej o Bogu (719)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Jezus umiłował nas wszystkich ludzkim sercem? Zob. KKK 478

Czy wiesz, że Jezus w czasie swego ziemskiego życia, swojej agonii i swojej męki poznał i umiłował nas wszystkich i każdego z osobna oraz wydał się za każdego z nas? Zob. KKK 478

Czy wiesz, że Chrystus posiada dwie wole i dwa działania naturalne, Boskie i ludzkie, nie przeciwstawne, ale współdziałające? Zob. KKK 475

Czy wiesz, że na mocy zjednoczenia z Boską mądrością w Osobie Słowa Wcielonego ludzkie poznanie Chrystusa w pełni uczestniczyło w znajomości wiecznych zamysłów, które przyszedł objawić? Zob. KKK 474

Czy wiesz, że dusza ludzka, którą przyjął Syn Boży jest wyposażona w prawdziwe ludzkie poznanie? Zob. KKK 472

Czy wiesz, że zarówno w swojej duszy, jak w swoim ciele Chrystus wyraża po ludzku Boskie życie Trójcy? Zob. KKK 470

Czy wiesz, że Kościół doszedł w ciągu wieków do wyznania pełnej rzeczywistości ludzkiej duszy Chrystusa, z jej działaniami rozumu i woli, oraz Jego ludzkiego ciała? Zob. KKK 470

Czy wiesz, że Jezus jest prawdziwie Synem Bożym, który stał się człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem? Zob. KKK 469

Czy wiesz, że Kościół wyznaje, że Jezus jest niepodzielnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem? Zob. KKK 469

Czy wiesz, że wszystko w człowieczeństwie Chrystusa powinno być przypisywane Jego Osobie Boskiej jako właściwemu podmiotowi, nie tylko cuda, lecz także cierpienia, a nawet śmierć? Zob. KKK 469

Top