Trochę więcej o Bogu (900)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Dziewica Maryja poczęła Chrystusa z Ducha Świętego, który przez anioła ogłasza Go jako Chrystusa podczas Jego narodzenia? Zob. KKK 695

 

Czy wiesz, że Jezus jest ustanowiony Chrystusem przez Ducha Świętego? Zob. KKK 695

 

Czy wiesz, że Jezus jest Namaszczonym Boga w sposób zupełnie wyjątkowy, ponieważ człowieczeństwo, które przyjmuje Syn, jest całkowicie namaszczone Duchem Świętym? Zob. KKK 695

Czy wiesz, że symbol namaszczenia olejem także oznacza Ducha Świętego, a nawet staje się Jego synonimem, i we wtajemniczeniu chrześcijańskim jest ono znakiem sakramentalnym bierzmowania? Zob. KKK 695

Czy wiesz, że symbol wody oznacza działanie Ducha Świętego w sakramencie chrztu, ponieważ po wezwaniu Ducha Świętego staje się ona skutecznym znakiem sakramentalnym nowego narodzenia? Zob. KKK 694

Czy wiesz, że gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa Go Parakletem, co tłumaczy się zazwyczaj jako Pocieszyciel? Zob. KKK 692

Czy wiesz, że pojęcie „Duch” jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa Ruah, które dosłownie oznacza tchnienie, powietrze, wiatr? Zob. KKK 691

Czy wiesz, że Duch Święty jest imieniem własnym Tego, którego wielbimy i któremu oddajemy chwałę wraz z Ojcem i Synem? Zob. KKK 691

Czy wiesz, że Jezus jest Chrystusem namaszczonym, ponieważ Duch Święty jest Jego namaszczeniem i wszystko, co dokonuje się od chwili Wcielenia, wypływa z tej pełni? Zob. KKK 690

Czy wiesz, że gdy Ojciec posyła swoje Słowo, posyła zawsze swojego Ducha? Zob. KKK 689

Top