Trochę więcej o Bogu (719)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że imię „Pan” oznacza Boskie panowanie? Zob. KKK 455

Czy wiesz, że wiara, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest konieczna, by być chrześcijaninem? Zob. KKK 454

Czy wiesz, że imię „Syn Boży” oznacza jedyną i wieczną relację Jezusa Chrystusa do Boga, Jego Ojca? Zob. KKK 454

Czy wiesz, że Jezus jest Chrystusem, ponieważ „Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą”? Zob. KKK 453

Czy wiesz, że imię „Chrystus” oznacza „Namaszczony”, „Mesjasz”? Zob. KKK 453

Czy wiesz, że imię „Jezus” oznacza „Bóg zbawia”? Zob. KKK 452

Czy wiesz, że modlitwa chrześcijańska jest przeniknięta tCzy wiesz, że modlitwa chrześcijańska ytułem „Pan”? Zob. KKK 51

Czy wiesz, że od początku historii chrześcijańskiej stwierdzenie panowania Jezusa nad światem i nad historią oznacza także uznanie, że człowiek nie może w sposób absolutny poddać swojej wolności osobistej żadnej władzy ziemskiej, ale wyłącznie Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi? Zob. KKK 450

 

Czy wiesz, że przypisując Jezusowi Boski tytuł Pana, pierwsze wyznania wiary Kościoła od początku stwierdzają, że moc, cześć i chwała należne Bogu Ojcu przysługują także Jezusowi, ponieważ istnieje On w postaci Bożej i ponieważ Ojciec potwierdził to panowanie Jezusa, wskrzeszając Go z martwych i wywyższając Go w swojej chwale? Zob. KKK 449

Czy wiesz, że w czasie całego życia publicznego Jezusa znaki Jego panowania nad naturą, nad chorobami, nad demonami, nad śmiercią i grzechem, ukazywały Jego Boską najwyższą władzę? Zob. KKK 447

Strona 10 z 36
Top