Trochę więcej o Bogu (900)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że w dniu sądu na końcu świata Chrystus przyjdzie w chwale, aby doprowadzić do ostatecznego triumfu dobra nad złem, które w historii, jak pszenica i kąkol, rosły razem? Zob. KKK 681

Czy wiesz, że triumf Królestwa Chrystusa nie nastąpi bez ostatniego ataku mocy zła? Zob. KKK 680

Czy wiesz, że Chrystus Pan króluje już przez Kościół, ale jeszcze nie wszystkie rzeczy tego świata są Mu poddane? Zob. KKK 680

Czy wiesz, że przez odrzucenie łaski w tym życiu każdy osądza już samego siebie? Zob. KKK 679

Czy wiesz, że Chrystus jest Panem życia wiecznego? Zob. KKK 679

Czy wiesz, że w ślad za prorokami i Janem Chrzcicielem Jezus zapowiedział w swoim przepowiadaniu sąd, który nastąpi w dniu ostatecznym? Zob. KKK 678

Czy wiesz, że triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę Sądu Ostatecznego? Zob. KKK 677

Czy wiesz, że Kościół wejdzie do Królestwa jedynie przez tę ostateczną Paschę, w której podąży za swoim Panem w Jego Śmierci i Jego Zmartwychwstaniu? Zob. KKK 677

 

Czy wiesz, że największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele?  Zob. KKK 675

 

Czy wiesz, że przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących? Zob. KKK 675

Strona 10 z 45
Top