Trochę więcej o Bogu (782)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że przez większą część swego życia Jezus dzielił sytuację ogromnej większości ludzi? Zob. KKK 531

Czy wiesz, że całe życie Chrystusa będzie naznaczone prześladowaniem? Zob. KKK 530

Czy wiesz, że Ofiarowanie Jezusa w świątyni pokazuje Go jako Pierworodnego, należącego do Pana? Zob. KKK 529

Czy wiesz, że Objawienie jest ukazaniem się Jezusa jako Mesjasza Izraela, Syna Bożego i Zbawiciela świata? Zob. KKK 528

Czy wiesz, że „stać się dzieckiem” wobec Boga to warunek wejścia do Królestwa? Zob. KKK 526

Czy wiesz, że Jezus narodził się w nędznej stajni, w ubogiej rodzinie, a prości pasterze są pierwszymi świadkami tego wydarzenia? Zob. KKK 525

Czy wiesz, że święty Jan Chrzciciel jest bezpośrednim poprzednikiem Pana, posłanym przez Niego, by przygotować drogę? Zob. KKK 523

Czy wiesz, że przyjście Syna Bożego na ziemię jest tak wielkim wydarzeniem, że Bóg zechciał przygotowywać je w ciągu wieków? Zob. KKK 522

Czy wiesz, że Chrystus poprzez Wcielenie zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem? Zob. KKK 521

Czy wiesz, że Chrystus nie żył dla siebie, ale dla nas? Zob. KKK 519

Strona 10 z 40
Top