Trochę więcej o Bogu (719)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Jezus ofiarował się w sposób dobrowolny dla naszego zbawienia? Zob. KKK 621

Czy wiesz, że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy? Zob. KKK 619

Czy wiesz, że nasze zbawienie wypływa z inicjatywy miłości Boga do nas? Zob. KKK 620

Czy wiesz, że Jezus powołuje swoich uczniów do wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go, ponieważ cierpiał za wszystkich i zostawił nam wzór, abyśmy szli za Nim Jego śladami? Zob. KKK 618

Czy wiesz, że krzyż jest jedyną ofiarą Chrystusa, jednego pośrednika między Bogiem a ludźmi? Zob. KKK 618

Czy wiesz, że istnienie w Chrystusie Boskiej Osoby Syna, która przekracza i równocześnie obejmuje wszystkie osoby ludzkie oraz ustanawia Go Głową całej ludzkości, umożliwia Jego ofiarę odkupieńczą za wszystkich? Zob. KKK 616

Czy wiesz, że ofiara Chrystusa jest równocześnie ofiarą Syna Bożego, który stał się człowiekiem? Zob. KKK 614

Czy wiesz, że ofiara Chrystusa jest przede wszystkim darem samego Boga Ojca? Zob. KKK 614

Czy wiesz, że ofiara Chrystusa jest jedyna; dopełnia i przekracza wszystkie ofiary? Zob. KKK 614

Czy wiesz, że śmierć Chrystusa jest równocześnie ofiarą paschalną, która wypełnia ostatecznie odkupienie ludzi przez Baranka, który gładzi grzechy świata? Zob. KKK 613

Strona 3 z 36
Top