Trochę więcej o Bogu (900)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że jedynie idąc drogą ustawicznej pokuty i odnowy oraz krocząc wąską drogą Krzyża, Lud Boży może rozszerzać Królestwo Chrystusa? Zob. KKK 853

Czy wiesz, że Duch Święty prowadzi Kościół na drogach misji? Zob. KKK 852

 

Czy wiesz, że ponieważ sam Kościół wierzy w powszechny zamysł zbawienia, musi on być misyjny? Zob. KKK 851

Czy wiesz, że ci, którzy są posłuszni natchnieniom Ducha Prawdy, znajdują się już na drodze zbawienia? Zob. KKK 851

Czy wiesz, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich? Zob. KKK 851

Czy wiesz, że od najdawniejszych czasów Kościół czerpie zobowiązanie i zapał misyjny z miłości Boga do wszystkich ludzi? Zob. KKK 851

Czy wiesz, że ostatecznym celem misji Kościoła nie jest nic innego, jak uczynienie ludzi uczestnikami komunii, jaka istnieje między Ojcem i Synem w Ich Duchu miłości? Zob. KKK 850

Czy wiesz, że Pielgrzymujący Kościół z natury swojej jest misyjny, ponieważ bierze początek z misji Syna i misji Ducha Świętego, zgodnie z zamysłem Boga Ojca? Zob. KKK 850

 

Czy wiesz, że Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był powszechnym sakramentem zbawienia, z najgłębszej własnej potrzeby powszechności i posłuszny nakazowi swojego Założyciela stara się głosić Ewangelię Chrystusa wszystkim ludziom? Zob. KKK 849

 

Czy wiesz, że chociaż Bóg znanymi sobie drogami mógłby doprowadzić ludzi nie znających Ewangelii z przyczyn przez siebie niezawinionych do wiary, bez której nie można się Mu podobać, to jednak na Kościele ciąży obowiązek, a zarazem święte prawo ewangelizowania wszystkich ludzi? Zob. KKK 848

Strona 3 z 45
Top