Inspiracje (100)

Każdego dnia spotykamy w różnych miejscach ludzi którzy pomagają nam być coraz lepszymi. Także codziennie w naszym życiu różne wydarzenia stają się miejscem, w którym możemy coś nowego odkryć. To dzięki tym wszystkim sytuacjom i ludziom możemy czerpać inspiracje. Oczywiście dla wszystkich wierzących głównym źródłem inspiracji jest Bóg. W tym dziale chcę dzielić się wszystkim, co pomaga mi rozwijać moje pasje, odkrywać nowe możliwości.

ks. Rafał Jarosiewicz

Przejeżdżając obecnie, nawet przez maleńkie miasteczka, nie sposób nie dostrzec różnych kolorowych, podświetlonych reklam. Wykonane profesjonalnie i oryginalnie zwracają na siebie uwagę i zatrzymują choć na chwilę wzrok. W Polsce dość mało (w porównaniu do Filipin) podświetlonych fragmentów z Pisma Świętego lub mądrych myśli prowadzących do refleksji. Jednak wcale tak nie musi pozostać… Kolorowe neony, podświetlone szyldy dla człowieka o otwartym umyśle będą stanowiły cenne źródło inspiracji.

W chrześcijaństwie wiele dobra, które przychodzi do człowieka wiąże się z darem rady i z prośbą o błogosławieństwo. Ktoś, kto w taki sposób poszukuje rozwiązania, w różnych sytuacjach, otwiera się na dobro, którego może doświadczyć, a tym samym przed nim otwierają się różne możliwości. Bóg do szukania rady i proszenia o błogosławieństwo przywiązał szereg łask. Za błogosławieństwem można tak powiedzieć – maszeruje zastęp inspiracji.

59. Inspiracja ze stadionu

Tysiące filmików, miliony zdjęć, niezapomniane doświadczenia, to jedynie niektóre momenty inspirujące do tego, by taką chwilę utrwalić. Zarówno przygotowanie rekolekcji Stadion Młodych: włącz pełnię wiary, jak i same dni wydarzenia to dla mnie jedna wielka inspiracja. 

58. Inspiracja z odwiedzin

Wiele pięknych pomysłów rodzi się ze wspólnych spotkań. Zarówno wtedy, kiedy my decydujemy się, aby kogoś odwiedzić, jak i wtedy, kiedy sami stwarzamy przestrzeń do odwiedzin. Spotkanie z drugim człowiekiem jest najlepszym momentem do wyjścia ponad swoimi schematami i ograniczeniami. W Ewangelii do odwiedzin przywiązane są szczególne błogosławieństwa. Kiedy odwiedziny potraktujemy, jako realne miejsce naszego rozwoju, będziemy mogli zobaczyć, jak wiele rzeczy podczas jednego spotkania z drugim człowiekiem może się w nas zmienić.

Bardzo często w naszym życiu doświadczamy sytuacji, w których jest nam proponowane pójść na kompromis. Czasem zdarza się, że w ogóle nie zakładamy jakiejkolwiek zmiany. Oczywiście pójście na kompromis, w przypadku spraw dotyczących naszej moralności i przekonań, nie powinno być brane pod uwagę. Każdy ma nie tylko prawo, ale i obowiązek postępować w zgodzie z własnym sumieniem. Inaczej sprawa ma się w sytuacji, gdy otrzymujemy podpowiedź, rozwiązanie, propozycję, którą możemy zastosować i przyjąć, a często nie robimy tego tylko dlatego, że boimy się zmiany. Jeśli jesteśmy uważni, właśnie z tej duchowej walki wynika dla nas mnóstwo inspiracji.

56. Inspiracja ze smaku

Chętnie jem posiłki w tych miejscach, gdzie posiłek mnie inspiruje. Nie jest to wtedy tylko samo zjedzenie dla zjedzenia, ale dodatkowo moment na wiele świetnych przemyśleń.

Ta inspiracja najszybciej weryfikowana jest przez ilość osób wyjmujących aparaty fotograficzne i robiących zdjęcia. Idąc bardzo późnym wieczorem nad brzegiem morza, przyglądałem się niezwykłemu zachodowi słońca. Niebo było tak piękne, jak gdyby ktoś użył najpiękniejszych kolorów farb. To piękno zachwycało, a jednocześnie doprowadzało do pytania (inspirowało): jak to możliwe, że jeszcze o tej godzinie można dostrzec słońce?

Św. Paweł w swoich pismach wskazuje, że dobrą rzeczą jest pragnienie biskupstwa. Nie chodzi tu bynajmniej o zaszczyty, czy też noszenie insygnii biskupich, lecz o pragnienie większej odpowiedzialności. Przed kilkunastu laty, podczas dnia skupienia w Tyńcu, wraz z moimi kolegami dostaliśmy właśnie takie pytanie: Czy pragniecie biskupstwa? Zażenowanie pośród nas było dość duże. Jednak już po chwili ojciec prowadzący skupienie powiedział: Myślę, że właściwie odczytujecie te słowa i, że chcecie podejmować odpowiedzialność za różne dzieła, w których pracujecie. Szczęśliwa jest bowiem ta wspólnota, która ma lidera gotowego podejmować ciężar prowadzenia jej.

53. Inspiracja z choroby

Całkowicie zmieniły się moje plany, gdy jakiś czas temu nieoczekiwanie straciłem przytomność. Musiałem przeorganizować wszystkie swoje zajęcia, odwołać spotkania, przeprosić ludzi, którzy na mnie czekali. W tym czasie otrzymałem bonus w postaci odpoczynku, którego się nie spodziewałem i doświadczeń, których w żaden sposób nie miałbym, gdyby nie zostało to niejako na mnie wymuszone.

Czasem może nas zadziwić nagły sygnał najnowszej generacji GPS- a informujący, że właśnie trasa została zmieniona z powodu nieoczekiwanych utrudnień na drodze. Urządzenia mechaniczne, choć same w sobie są bezduszne, nie mają rozumu i wolnej woli, jednak przez swoje działanie otwierają nas na nowe spojrzenie na wiele spraw, pośród których przychodzi nam żyć.

Strona 3 z 5

Top