Łk 22, 14 - 23, 56

13 kwiecień 2019
Łk 22, 14 - 23, 56 
Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza.
"Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie." 
Jedno zdanie z dzisiejszej Ewangelii. Zdanie klucz. Klucz do zrozumienia rzeczywistości, w której żyję. Dzięki relacji z Bogiem Ojcem, Jezus był w stanie przyjąć Jego wolę - zmierzyć się z niesprawiedliwością i okrucieństwem, które zafundował Mu świat. Wołał przecież Jezus na modlitwie: "Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!". Jezus - jak pisze dalej Ewangelista Łukasz - był udręczony, zapewne miał dość wszystkiego, a jednak ufał Ojcu do końca, modlił się, wołał do Niego w każdej sytuacji. 
Jeśli więc Ty w sytuacji, w której obecnie się znajdujesz, masz poczucie, że jest to droga krzyżowa, to proszę, spójrz na Jezusa - On przeszedł ją jako pierwszy, nie uniknął jej, chociaż była zupełnie niesłuszna w stosunku do Jego osoby. Może i Ty zostałeś niesprawiedliwie oceniony, niewysłuchany, zamknięty w twardych ramach, wobec których niedostosowanie się oznacza np. utratę pracy, odwrócenie się "przyjaciół" i wszystko to, co świat współczesny nazywa "porażką". W każdej z tych sytuacji warto patrzeć na życie Jezusa - Tego, którego niosła relacja z Bogiem-Ojcem, Tego, który się nie poddał, nie uciekł, nie wywiesił białej flagi. Ale modlił się, wiedząc, że Bóg wybierze dla Niego najlepszą drogę. 
Top