Mt 10, 37 - 42

27 czerwiec 2020

Mt 10, 37 - 42
Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

Krzyż - znak miłości. Panie Jezu, Ty widzisz moje zmagania, upadki i rany. Skrzynka z praniem czekającym na rozwieszenie, pojawiająca się zupełnie nie w porę... Dwa zduszone w gardle słowa... Uśmiech - pomimo, wbrew i w ogóle niepasujący do nastroju... Krzyż codzienności - krzyż miłości. Ewangeliczny "kubek wody" podany drugiemu tylko dlatego, że też jest Bożym dzieckiem, uczniem - miłość. Panie, proszę, ucz mnie tak kochać...

Top