J 3, 16 - 18

03 czerwiec 2023
J 3, 16 - 18
Jezus powiedział do Nikodema: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego".
 
Wiem, że gdyby wiara nie była decyzją, gdyby nie była konkretnymi życiowymi krokami, które mniej lub bardziej udolnie się stawia, a byłaby jedynie emocjami, przeżyciami, chwilowymi doświadczeniami..., to ciężko byłoby mi trzymać się Boga i wierzyć Mu. Wierzyć, że On wie, co robi, że ogarnia. Decyzje. W ciągu każdego dnia podejmujemy ich zazwyczaj wiele. Pochopne, przemyślane, istotne i mniej ważne... Każda wiąże się z konsekwencjami. Ta jedna - decyzja wiary - jest o wysoką stawkę - "Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony...".  

Top