Rozważania do niedzielnych czytań (122)

J 9,1-41

Jestem światłością świata.

J 4,5-42

Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny.

Mt 17,1-9

Jezus (…) zaprowadził ich na górę wysoką, osobno.

Mt 4,1-11

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony…

Mt 6,24-34

Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a (…) wszystko będzie wam dodane.

Mt 5,38-48

Będziesz miłował swego bliźniego.

Mt 5,17-37

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

Mt 5,13-16

Wy jesteście światłem świata.

Mt 5,1-12a

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Mt 4,12-23

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło.

Strona 6 z 7
Top