Rozważania do niedzielnych czytań (130)

J 14,15-21

„Poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.”

J 14,1-12
Ja jestem drogą, i prawdą, i życiem.

J 10,1-10
Ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w pełni.

Łk 24,13-35
Sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi.

J 20,19-31
Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”.

J 20,1-9
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc…

Mt 26,14 – 27,66

Niech Jego krew spadnie na nas i na nasze dzieci.

J 11,1-45

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

J 9,1-41

Jestem światłością świata.

J 4,5-42

Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny.

Strona 6 z 7
Top