Rozważania do niedzielnych czytań (122)

Mt 16,21-27
„…i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

Mt 16,13-20
„Jezus zapytał ich: <<A wy za kogo Mnie uważacie?>>”

Mt 15,21-28
„Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem”.

Mt 13,44-52

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego.

Mt 13,24-43

„Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.”

Mt 13,1-23

„Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą.”

Mt 11,25-30

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy…”

Mt 10,37-42

„Kto traci swe życie z mojego powodu, znajdzie je.”

Mt 10,26-33

„Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.”

 J 3,16-18

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

Strona 5 z 7
Top