Leszek Tarasewicz

Leszek Tarasewicz

środa, 06 październik 2021 13:36

I Ja wam powiadam:...

„I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. (Łk 11, 9)
„Od chwili, w której ukochałam cierpienie, przestało mi być cierpieniem”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. Jezus, dając rozwiązania, prosi o zastosowanie ich w naszym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz
środa, 06 październik 2021 13:36

Gdy Jezus przebywał w...

„Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów”. (Łk 11, 1)
„W chwilach ciężkich i bolesnych nucę Ci, o Stwórco, hymn ufności, bo bezdenna jest przepaść ufności mojej ku Tobie, ku Twemu Miłosierdziu”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. Uczniowie, zadając pytania Mistrzowi, w wielu miejscach otrzymują bardzo konkretne wskazania. ks. Rafał Jarosiewicz
środa, 06 październik 2021 13:36

Zobaczył Bóg czyny ich,...

„Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej”. (Jon 3, 10)
„Starać się o zacisze dla serca Jezusowego we własnym wnętrzu”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. Bóg nieustannie szuka sposobu, aby prowadzić człowieka drogami do nieba. ks. Rafał Jarosiewicz
środa, 06 październik 2021 13:36

On rzekł: Będziesz miłował...

„On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”. (Łk 10, 27)
„Jezus kocha dusze ukryte. Kwiat ukryty najwięcej zawiera w sobie woni”. św. s. Faustyna Kowalska
Ps. Miłość do Pana Boga domaga się maksymalnego zaangażowania. ks. Rafał Jarosiewicz
poniedziałek, 27 wrzesień 2021 18:20

Czy wiesz, że cnota...

Czy wiesz, że cnota męstwa uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy? Zob. KKK 1808
poniedziałek, 27 wrzesień 2021 18:20

Każdy chrześcijanin jest misjonarzem...

„Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie”. – Franciszek
Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium – O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie (pkt 120)
poniedziałek, 27 wrzesień 2021 18:20

2 Księga Kronik 23, 13 – 21

„Spojrzała, a oto król stoi przy kolumnie przy wejściu, a dowódcy i trąby naokoło króla; cały lud kraju raduje się i dmie w trąby, śpiewacy z instrumentami muzycznymi prowadzą śpiewy pochwalne. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: Spisek, spisek! 14 Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, mówiąc im: Wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią szedł, niech zginie od miecza! Kapłan bowiem mówił: Nie zabijajcie jej w świątyni Pańskiej! 15 Pochwycono ją, gdy dochodziła do wejścia do pałacu królewskiego przy Bramie Końskiej, i tam ją zabito. 16 Wówczas Jojada zawarł przymierze między Panem a całym ludem i królem, aby byli ludem Pańskim. 17 Po czym cały lud kraju wyruszył do świątyni Baala i zburzył ją. Ołtarze jego i posągi potłuczono, a Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami. 18 I Jojada ustanowił straż dla świątyni Pańskiej z kapłanów i lewitów, których Dawid podzielił na zmiany w świątyni Pańskiej, aby składali Panu całopalenia, jak napisano w prawie Mojżeszowym, wśród wesela i śpiewów, według rozporządzeń Dawidowych. 19 Ustanowił też odźwiernych przy bramach świątyni Pańskiej, aby przypadkiem nie wszedł tam ktoś nieczysty. 20 Następnie wziął setników, możnych, rządców ludu oraz cały lud kraju i wyprowadził króla ze świątyni. Potem wkroczyli przez Bramę Wyższą do pałacu królewskiego i posadzili króla na tronie królewskim. 21 Cały lud kraju radował się, a miasto zażywało spokoju. Atalię zaś zabito mieczem”.
poniedziałek, 27 wrzesień 2021 18:20

Gdy coraz częściej rozpoznajemy...

Gdy coraz częściej rozpoznajemy działanie Ducha Świętego w naszym życiu, łatwiej dajemy się Mu poprowadzić w różnych sytuacjach, przez które przechodzimy. ks. Rafał Jarosiewicz
poniedziałek, 27 wrzesień 2021 18:20

Odprawiłam godzinę adoracji dziękczynnej...


„Odprawiłam godzinę adoracji dziękczynnej za udzielone mim łaski i chorobę całą; choroba jest także wielką łaską”. (1062)
poniedziałek, 27 wrzesień 2021 18:20

Wszystkich zaś koniec zbliża...

„Wszystkich zaś koniec zbliża się. Zachowajcie rozsądek więc i stańcie się trzeźwi ku modlitwom; przede wszystkim (tę) ku jedni drugim miłość żarliwą mając, bo miłość zasłania mnogość grzechów; gościnni ku jedni drugim bez narzekania; każdy tak jak otrzymał dar, względem jedni drugich nim służąc, jako piękni szafarze rozmaitej łaski Boga. Jeśli ktoś mówi, jako wypowiedzi Boga; jeśli ktoś służy, jako dzięki sile, (w) którą zaopatruje Bóg; aby we wszystkich otaczany byłby chwałą Bóg przez Jezusa Pomazańca, któremu jest chwała i siła na wieki wieków. Amen”. (Piotra I 4, 7 – 11)
Strona 1 z 1276

Top