Stwarzanie możliwości, aby Słowo mogło w nas działać...

26 styczeń 2022

Top