Cytaty dla kobiet (1435)

Cytaty dla kobiet – godz. 22:00

Ten dział został wymyślony przez kobietę i powstał ze szczególną myślą o kobietach. Codziennie późnym wieczorem rozsyłamy wartościowy cytat dotykający tematu kobiecości.

np. „Kobieta, która wie kim jest – w swoim pięknie, dzięki Jego łasce – ma w sobie pewność, której nikt i nic jej nie zabierze. Musimy pozwolić, aby ta prawda przeniknęła do samej głębi naszych serc. Jesteśmy kochane i piękne”. Mary Bielski, spotkanie „Uzdrowiona kobiecość”

„Kobieta wierna Bogu jest też wierna sobie, pogodzona ze sobą, czuje się ze sobą dobrze, jest łagodna i łaskawa dla siebie i dla innych. Nie ma w niej ani pogardy, ani wyższości czy zawiści, a jeśli pojawi się nutka zazdrości, to tylko po to, by jeszcze bardziej rozwijać siebie, a nie walczyć z potencjalnymi rywalkami”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
„Kiedy jednak kobieta ingeruje w naturę i zamyka się na dar płodności, chociażby poprzez antykoncepcję, coś w niej obumiera, obniża się nastrój, brakuje jej entuzjazmu, kreatywności, zaczyna się wstydzić siebie, swojego ciała. Jeśli nie jest otwarta na siebie w pełni, to brakuje jej także otwartości na innych. Każda ingerencja w płodność jest zabijaniem tego, co najpiękniejsze i najbardziej życiodajne w kobiecie. Czy warto płacić taką cenę, aby tracić najwspanialszy dar, jakim Bóg nas obdarował?” „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
„Moja droga, płodność jest twoim skarbem, przed którym inni powinni dosłownie klękać z szacunku do Boga i do ciebie! Niestety, dziś często jest dokładnie na odwrót i w wielu środowiskach to dziewczyna, kobieta przeprasza mężczyznę za to, że jest płodna i nie może być dostępna zawsze, kiedy on chce”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
„Dziś świat stara się wmówić kobietom, że to, co jest ich największym atutem i darem danym przez Boga, jest ich największym wrogiem. Współczesna dziewczyna czy kobieta często wstydzi się swojej płodności, wyrzeka się jej, walczy z nią. Dlaczego? Bo boi się odrzucenia. Boi się, że nie będzie przez mężczyznę kochana i przyjmowana”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
„Płodność to wielki dar! Kobieta dzięki niemu odkrywa rytm życia”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
„Im bardziej każda z nas czuje się kochana przez Boga, tym bardziej jest szczęśliwa i wolna nawet pośród różnych trudów i zmagań codzienności. I tym bardziej nie boi się korzystać ze swojej władzy kochania innych, służenia innym, bycia dla innych, nie czując się przy tym absolutnie zdegradowaną czy poniżoną”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
„W naszym życiu podstawowym odkryciem jest właśnie to – jestem umiłowana bezgranicznie i bezwarunkowo przez Boga. Nie wystarczy znać tej prawdy tylko intelektualnie. Potrzebujemy jej doświadczyć, aby czuć, że jesteśmy kochane”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
„Maryja chce nas uczyć tej życiowej roztropności, żebyśmy nie podejmowały decyzji czy działań połowicznie, jedynie pod wpływem emocji czy lęku. Odpowiedzialne podchodzenie do życia, bez względu na nasz wiek, będzie budziło w innych szacunek i, czemu nie, cześć wobec dzielnej kobiety”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
„Trwając w Kościele, poznajemy nasze kobiece – kapłańskie serce otrzymane we chrzcie świętym. W naszym kapłańskim sercu możemy odkrywać, że jesteśmy strażniczkami duchowości i życia wewnętrznego, nosimy w sobie wyczucie świętości i pobożności, jesteśmy wrażliwe na cierpienia innych. Bądźmy tymi, które ukazują innym piękno i radość wspólnoty oraz stawiają w życiu na jedność!” „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
„Mamy coś takiego w sobie, że chcemy gromadzić ludzi wokół siebie. Dobrze się czujemy wtedy, kiedy wokół nas panuje zgoda, pokój i wzajemne zrozumienie. Kiedy możemy tworzyć coś razem dla innych. Dzieje się tak, bo kobieta pojednana ze sobą i wewnętrznie spójna wszędzie tam, gdzie przebywa, wprowadza klimat zrozumienia, przebaczenia, serdeczności i komunii”. „Kobieta w pełni szczęśliwa”, s. Anna Maria Pudełko AP
Strona 1 z 72

Top