Kurs Biblijny: Bóg radzi (535)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Wiele razy uczniowie robią dokładnie to, co polecił im Pan, i w ten sposób oglądają chwałę Bożą Mt 21, 6 „Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił”.

Niektóre rzeczy stają się, aby spełniły się słowa proroka Mt 21, 4 „Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka”.

Jezus często korzysta z daru proroctwa Mt 21, 1 – 2 „Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie!”

Dotyk Jezusa jest często wynikiem wołania Mt 20, 34 „Jezus więc zdjęty litością dotknął ich oczu, a natychmiast przejrzeli i poszli za Nim”.

Wobec wołania Jezus nie przechodzi obojętnie Mt 20, 32 – 33 „Jezus przystanął, kazał ich przywołać i zapytał: Cóż chcecie, żebym wam uczynił? Odpowiedzieli Mu: Panie, żeby się oczy nasze otworzyły”.

Najgłębszych pragnień serca, które ma człowiek, nie jest w stanie zagłuszyć nawet tłum gapiów Mt 20, 31 „Tłum nastawał na nich, żeby umilkli; lecz oni jeszcze głośniej wołali: Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida!”

Kiedy wyczuwamy obecność Jezusa, warto na wzór niewidomych wołać do Niego Mt 20, 30 „A oto dwaj niewidomi, którzy siedzieli przy drodze, słysząc, że Jezus przechodzi, zaczęli wołać: Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida!”

W misji Jezusa bardzo często towarzyszą Mu ludzie Mt 20, 29 „Gdy wychodzili z Jerycha, towarzyszył Mu wielki tłum ludu”.

Pragnienie bycia pierwszym w Jezusowej nauce oznacza bycie niewolnikiem Mt 20, 27 – 28 „A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Jezus indywidualnie tłumaczy swoim uczniom różne rzeczy Mt 20, 25 – 26 „A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą”.

Strona 1 z 27
Top