Kurs Biblijny: Bóg radzi (1208)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Patrząc na uczniów, musimy pamiętać, że składane świadectwo często nie natrafia na wiarę Mk 16, 13 „Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli”.

Jezus dobiera sposób przychodzenia do człowieka, do okoliczności, w jakich człowiek się znalazł Mk 16, 12 „Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi”.

Świadek Chrystusa Zmartwychwstałego musi się liczyć z niezrozumieniem, nawet od swoich Mk 16, 11 „Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć”.

Maria Magdalena okazała się być pierwszą niosącą Dobrą Nowinę innym Mk 16, 10 „Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym”.

Jezus wybiera na pierwszego świadka zmartwychwstania kobietę – to powinno nam dużo mówić Mk 16, 9 „Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów”.

Spotkanie z aniołem wcale nie oznacza, że człowiek jest tak skory zrobić wszystko, co od anioła usłyszy Mk 16, 8 „One wyszły i uciekły od grobu: ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały”.

Gdy Pan Bóg posyła swoje anioły, to bardzo często po to, aby człowiek po spotkaniu z nimi podjął zadania, do których jest zaproszony Mk 16, 7 „Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”.

Kiedy anioł przychodzi to przekazuje ważną prawdę, w tym wypadku prawdę o zmartwychwstaniu Mk 16, 6 „Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli”.

W niektórych sytuacjach widok anioła powoduje nawet strach Mk 16, 5 „Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły”.

Bóg objawiając swoją moc troszczy się o detale Mk 16, 3 – 4 „A mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży”.

Strona 1 z 61
Top