Kurs Biblijny: Bóg radzi (1501)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

W ewangelizacji, do której zaprasza Jezus swoich uczniów, wyznacza im bardzo szczegółowe procedury, a w innych pozostawia im całkowitą wolność Łk 9, 4 „Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić”.
Trudno uzdrawianie łączyć z wolnością od rzeczy materialnych, ale Jezus w tym fragmencie jakoś to tak połączył Łk 9, 3 „Mówił do nich: Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie!”
Kiedy Jezus wysyła swoich uczniów, to nadaje im misję – nie pytając, czy będą w stanie ją spełnić. On im ją nadaje. Łk 9, 2 „I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych”.
W ciekawym momencie Jezus daje władzę swoim uczniom – wcześniej pokazując, że sam tę władzę posiada Łk 9, 1 „Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób”.
Doświadczenie mocy Boga niejednokrotnie rodzi osłupienie Łk 8, 56 „Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz On przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało”.
Jezus, czyniąc ewidentne znaki wobec ludzi, nieustannie daje motywacje do tego, aby człowiek mógł w Niego głębiej uwierzyć Łk 8, 54 – 55 „On zaś ująwszy ją za rękę rzekł głośno: Dziewczynko, wstań! Duch jej powrócił, i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść”.
Ludziom spotykającym się z Jezusem, często trudno uwierzyć, że może On zrobić coś, czego oni jeszcze nigdy nie widzieli Łk 8, 52 – 53 „A wszyscy płakali i żałowali jej. Lecz On rzekł: Nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi. I wyśmiewali Go, wiedząc, że umarła”.
U Jezusa „nikomu” wcale nie oznacza, że nie będzie przynajmniej kilkorga osób Łk 8, 51 „Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziecka”.
Jezus, widząc więcej, już na poziomie obietnicy pokazuje, że jest Panem życia i śmierci Łk 8, 50 „Lecz Jezus, słysząc to, rzekł: Nie bój się; wierz tylko, a będzie ocalona”.
Rozwiązania ludzkie wielokrotnie nie zgadzają się z Bożymi rozwiązaniami Łk 8, 49 „Gdy On jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił: Twoja córka umarła, nie trudź już Nauczyciela!”
Strona 1 z 76

Top