Kurs Biblijny: Bóg radzi (1420)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Jezusa poznajemy jako tego, który jest nieustannie w drodze – to dla nas zaproszenie do podjęcia aktywności. Łk 7, 1 „Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum”.
Brak mocnego fundamentu powoduje też wielki upadek. Łk 6, 49 „Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki”.
Bez dobrego fundamentu wszystko może się rozwalić. Łk 6, 47 – 48 „Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany”.
Same wzywanie Pana nie jest wystarczającą rzeczą – trzeba realizować usłyszane słowa. Łk 6, 46 „Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie!, a nie czynicie tego, co mówię?”
Chcesz zobaczyć co człowiek ma w sercu? Uważnie go słuchaj. Łk 6, 45 „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”.
Jeżeli będziemy wiedzieli co chcemy zebrać, będziemy wiedzieli do jakiego „drzewa” chcemy podejść. Łk 6, 44 „Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron”.
Złe drzewo nie może wydawać dobrego owocu. To jest wielka pomoc w rozpoznaniu Bożych dróg Łk 6, 43 „Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc”.
Słowa Jezusa, w niektórych miejscach Ewangelii, nie mają nic z tkliwego zapewniania, że wszystko będzie dobrze Łk 6, 42 „Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata”.
Pytania, które zadaje Jezus mają bardzo wielkie znaczenie, prowadzą do odkrycia wielu motywacji, które nami kierują Łk 6, 41 „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?”
Dobrze jest stawiać sobie pytanie, co oznaczają słowa Jezusa: „być w pełni wykształconym”, aby być jak Mistrz Łk 6, 40 „Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel”.
Strona 1 z 71

Top