Trochę więcej o Bogu (1377)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że przez odpusty wierni mogą uzyskać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów? Zob. KKK 1498
Czy wiesz, że indywidualna i całkowita spowiedź z grzechów ciężkich oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób pojednania się z Bogiem i Kościołem? Zob. KKK 1497
Czy wiesz, że jednym ze skutków duchowych sakramentu pokuty jest pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę? Zob. KKK 1496
Czy wiesz, że tylko kapłani, którzy zostali upoważnieni przez władzę kościelną do spowiadania, mogą przebaczać grzechy w imieniu Chrystusa? Zob. KKK 1495
Czy wiesz, że spowiednik zadaje penitentowi wypełnienie pewnych czynów zadośćuczynienia lub pokuty, by naprawił szkody spowodowane przez grzech i postępował w sposób godny ucznia Chrystusa? Zob. KKK 1494
Czy wiesz, że wyznawanie grzechów powszednich nie jest samo w sobie konieczne, niemniej jest przez Kościół żywo zalecane? Zob. KKK 1493
Czy wiesz, że kto chce dostąpić pojednania z Bogiem i z Kościołem, musi wyznać przed kapłanem wszystkie grzechy ciężkie, których jeszcze nie wyznał, a które przypomniał sobie po starannym zbadaniu swego sumienia? Zob. KKK 1493
Czy wiesz, że jeśli żal za grzechy opiera się na innych motywach, niż miłość, to nazywamy go niedoskonałym? Zob. KKK 1492
Czy wiesz, że jeśli źródłem żalu za grzechy jest miłość do Boga, to nazywamy go doskonałym? Zob. KKK 1492
Czy wiesz, że żal za grzechy powinien wypływać z motywów wynikających z wiary? Zob. KKK 1492
Strona 1 z 69

Top