Trochę więcej o Bogu (323)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Bóg jest wiecznym szczęściem, nieśmiertelnym życiem, światłem nie znającym zachodu? Zob. KKK 257

Czy wiesz, że Osoby Boskie pozostają we wzajemnych relacjach? Zob. KKK 255

Czy wiesz, że jedność Boska jest trynitarna? Zob. KKK 254

Czy wiesz, że Osoby Boskie rzeczywiście różnią się między sobą? Zob. KKK 254

Czy wiesz, że Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem? Zob. KKK 253

Czy wiesz, że nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach? Zob. KKK 253

Czy wiesz, że Trójca jest jednością? Zob. KKK 253

Czy wiesz, że Kościół posługuje się pojęciem „substancja”, by określić Boski Byt w jego jedności, pojęciem „osoba” lub „hipostaza”, by określić Ojca, Syna i Ducha Świętego w tym, czym rzeczywiście różnią się między sobą, a pojęciem „relacja”, by określić fakt, że rozróżnienie Osób Boskich opiera się na Ich wzajemnym odniesieniu do siebie? Zob. KKK 252

Czy wiesz, że objawiona prawda o Trójcy Świętej znajduje swój wyraz w chrzcielnej regule wiary, sformułowanej w przepowiadaniu, katechezie i modlitwie Kościoła? Zob. KKK 249

Czy wiesz, że objawiona prawda o Trójcy Świętej znalazła się od początku u źródeł żywej wiary Kościoła, przede wszystkim za pośrednictwem chrztu? Zob. KKK 249

Strona 1 z 17
Top