Trochę więcej o Bogu (1229)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Kościół składa Ofiarę eucharystyczną w łączności z Najświętszą Dziewicą Maryją, którą wspomina wraz ze wszystkimi świętymi? Zob. KKK 1370
Czy wiesz, że biskup miejsca jest zawsze odpowiedzialny za Eucharystię, nawet wówczas, gdy przewodniczy jej kapłan? Zob. KKK 1369
Czy wiesz, że papież, pełniący w Kościele posługę Piotra, jest zjednoczony z każdą celebracją Eucharystii i wymieniany w niej jako znak i sługa jedności Kościoła powszechnego? Zob. KKK 1369
Czy wiesz, że Ofiara Chrystusa obecna na ołtarzu daje wszystkim pokoleniom chrześcijan możliwość zjednoczenia się z Jego ofiarą? Zob. KKK 1368
Czy wiesz, że w Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą członków Jego Ciała? Zob. KKK 1368
Czy wiesz, że Kościół jest Ciałem Chrystusa? Zob. KKK 1368
Czy wiesz, że ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą? Zob. KKK 1367
Czy wiesz, że Eucharystia jest ofiarą, ponieważ uobecnia Ofiarę krzyża, jest jej pamiątką i udziela jej owoców? Zob. KKK 1366
Czy wiesz, że Eucharystia jest ofiarą, ponieważ uobecnia Ofiarę krzyża, jest jej pamiątką i udziela jej owoców? Zob. KKK 1366
Czy wiesz, że ponieważ Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, jest ona także ofiarą? Zob. KKK 1365
Strona 1 z 62

Top