Trochę więcej o Bogu (962)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że wiara w zmartwychwstanie zmarłych była od początku istotnym elementem wiary chrześcijańskiej? Zob. KKK 991
Czy wiesz, że zmartwychwstanie ciała oznacza, że po śmierci będzie żyła nie tylko dusza nieśmiertelna, ale że na nowo otrzymają życie także nasze śmiertelne ciała? Zob. KKK 990
Czy wiesz, że nasze zmartwychwstanie, podobnie jak zmartwychwstanie Chrystusa, będzie dziełem Trójcy Świętej? Zob. KKK 989
Czy wiesz, że Credo chrześcijańskie – wyznanie naszej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz w Jego stwórcze, zbawcze i uświęcające działanie – osiąga punkt kulminacyjny w głoszeniu zmartwychwstania umarłych na końcu czasów oraz życia wiecznego? Zob. KKK 988
Czy wiesz, że w odpuszczaniu grzechów kapłani i sakramenty są tylko narzędziami, poprzez które nasz Pan, Jezus Chrystus, jedyny sprawca i dawca zbawienia, gładzi nasze nieprawości i udziela nam łaski usprawiedliwienia? Zob. KKK 987
Czy wiesz, że z woli Chrystusa Kościół posiada władzę odpuszczania grzechów ochrzczonym i wypełnia ją przez biskupów i prezbiterów w sposób zwyczajny w sakramencie pokuty? Zob. KKK 986
Czy wiesz, że chrzest jednoczy nas z Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał, oraz daje nam Ducha Świętego? Zob. KKK 985
Czy wiesz, że Chrystus, który umarł za wszystkich ludzi, pragnie, by w Jego Kościele bramy przebaczenia były zawsze otwarte dla każdego, kto odwraca się od grzechu? Zob. KKK 982
Czy wiesz, że nie ma nikogo tak niegodziwego i winnego, kto nie powinien być pewny przebaczenia, jeśli tylko jego żal jest szczery? Zob. KKK 982
Czy wiesz, że nie ma takiej winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić Kościół święty? Zob. KKK 982
Strona 1 z 49
Top