Trochę więcej o Bogu (507)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że poruszeni przez łaskę Ducha Świętego i pociągnięci przez Ojca, wierzymy i wyznajemy o Jezusie: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”? Zob. KKK 424

Czy wiesz, że wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd z córki Izraela w Betlejem, w czasach króla Heroda Wielkiego i cezara Augusta I, z zawodu cieśla, który umarł ukrzyżowany w Jerozolimie za czasów namiestnika Poncjusza Piłata, w czasie rządów cezara Tyberiusza, jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem? Zob. KKK 423

 

Czy wiesz, że świat popadł w niewolę grzechu, lecz po złamaniu przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa mocy zła został wyzwolony? Zob. KKK 421

Czy wiesz, że świat, który, jak wierzą chrześcijanie, został stworzony i jest zachowywany dzięki miłości Stworzyciela? Zob. KKK 421

Czy wiesz, że zwycięstwo nad grzechem odniesione przez Chrystusa dało nam większe dobra niż te, których pozbawił nas grzech? Zob. KKK 420

Czy wiesz, że uznajemy za Soborem Trydenckim, że grzech pierworodny wraz z naturą ludzką jest przekazywany przez zrodzenie, a nie przez naśladowanie, i że jest on własnym grzechem każdego? Zob. KKK 419

Czy wiesz, że na skutek grzechu pierworodnego natura ludzka została osłabiona w swoich władzach, poddana niewiedzy, cierpieniu i panowaniu śmierci i jest skłonna do grzechu? Zob. KKK 418

Czy wiesz, że Adam i Ewa przekazali swojemu potomstwu naturę ludzką zranioną przez ich pierwszy grzech, a więc pozbawioną pierwotnej świętości i sprawiedliwości i to pozbawienie jest nazywane „grzechem pierworodnym”? Zob. KKK 417

Czy wiesz, że przez swój grzech Adam jako pierwszy człowiek utracił pierwotną świętość i sprawiedliwość, które otrzymał od Boga nie tylko dla siebie, lecz dla wszystkich ludzi? Zob. KKK 416

Czy wiesz, że człowiek stworzony przez Boga w sprawiedliwości, za podszeptem Złego od początku dziejów nadużywał swej wolności, powstając przeciwko Bogu i pragnąc osiągnąć cel swojego życia poza Bogiem? Zob. KKK 415

Strona 1 z 26
Top