Trochę więcej o Bogu (901)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Biskup i prezbiterzy uświęcają Kościół przez swoją modlitwę i pracę, przez posługę słowa i sakramentów? Zob. KKK 893

Czy wiesz, że Eucharystia stanowi centrum życia Kościoła partykularnego? Zob. KKK 893

Czy wiesz, że misja pasterska Urzędu Nauczycielskiego jest ukierunkowana na czuwanie, by Lud Boży trwał w prawdzie, która wyzwala? Zob. KKK 890

Czy wiesz, że dla zachowania Kościoła w czystości wiary przekazanej przez Apostołów, sam Chrystus, który jest prawdą, zechciał udzielić swojemu Kościołowi uczestnictwa w swojej nieomylności? Zob. KKK 889

Czy wiesz, że Biskupi razem z prezbiterami, swymi współpracownikami, przede wszystkim mają obowiązek przepowiadania wszystkim Ewangelii Bożej, zgodnie z poleceniem Pana? Zob. KKK 888

Czy wiesz, że poszczególni biskupi są widzialnym źródłem i fundamentem jedności w swoich Kościołach partykularnych? Zob. KKK 886

Czy wiesz, że Kolegium Biskupów, jako złożone z wielu jednostek, wyraża różnorodność i powszechność Ludu Bożego, a jako zgromadzone pod jedną głową wyraża jedność trzody Chrystusowej? Zob. KKK 885

Czy wiesz, że sobór powszechny ma tylko wówczas miejsce, gdy jako taki zostaje przez następcę Piotra zatwierdzony lub przynajmniej przyjęty? Zob. KKK 884

 

Czy wiesz, że Kolegium Biskupów wypełnia w sposób uroczysty władzę w całym Kościele na soborze powszechnym? Zob. KKK 884

Czy wiesz, że Biskup Rzymu posiada wobec Kościoła mocą swojej misji, pełną, najwyższą i powszechną władzę, którą ma prawo zawsze sprawować w sposób nieskrępowany? Zob. KKK 882

Strona 1 z 46
Top