Trochę więcej o Bogu (387)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Bóg, który stworzył wszechświat, podtrzymuje go w istnieniu przez swoje Słowo, Syna, który „podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi”, i przez swojego Ducha Stwórcę, ożywiciela? Zob. KKK 320

Czy wiesz, że chwałą, dla której Bóg stworzył stworzenia, jest to, by uczestniczyły one w Jego prawdzie, Jego dobroci i Jego pięknie? Zob. KKK 319

Czy wiesz, że Bóg stworzył świat, by ukazać swoją chwałę i udzielić jej? Zob. KKK 319

Czy wiesz, że Bóg jedyny stworzył wszechświat w sposób wolny, bezpośrednio, bez żadnej pomocy? Zob. KKK 317

Czy wiesz, że chociaż dzieło stworzenia jest w sposób szczególny przypisywane Ojcu, jest również prawdą wiary, że Ojciec, Syn i Duch Święty są jedyną i niepodzielną zasadą stworzenia? Zob. KKK 316

Czy wiesz, że Bóg stwarzając świat i człowieka, dał pierwsze i powszechne świadectwo swojej wszechmocnej miłości i swojej mądrości, pierwszą zapowiedź swego dobrotliwego zamysłu, którego zwieńczeniem jest nowe stworzenie w Chrystusie? Zob. KKK 315

Czy wiesz, że dopiero u kresu, gdy skończy się nasze poznanie częściowe, w pełni poznamy drogi, którymi Bóg prowadził swoje stworzenie? Zob. KKK 314

Czy wiesz, że z największego zła moralnego, jakie kiedykolwiek mogło być popełnione, z odrzucenia i zabicia Syna Bożego, spowodowanego przez grzechy wszystkich ludzi, Bóg, w nadmiarze swojej łaski, wyprowadził największe dobro? Zob. KKK 312

Czy wiesz, że Bóg dopuszcza zło moralne, szanując wolność swego stworzenia, i w sposób tajemniczy potrafi wyprowadzić z niego dobro? Zob. KKK 311

Czy wiesz, że Bóg w żaden sposób, ani bezpośrednio, ani pośrednio, nie jest przyczyną zła moralnego? Zob. KKK 311

Strona 1 z 20
Top