Trochę więcej o Bogu (1136)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że chrzest odpuszcza wszystkie grzechu, grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech? Zob. KKK 1263
Czy wiesz, że dwoma najważniejszymi skutkami chrztu są oczyszczenie z grzechów i nowe narodzenie w Duchu Świętym? Zob. KKK 1262
Czy wiesz, że zanurzenie w wodzie mówi o symbolice śmierci i oczyszczenia, a także o odrodzeniu i odnowieniu? Zob. KKK 1262
Czy wiesz, że jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, Kościół może tylko polecać je miłosierdziu Bożemu, jak czyni to podczas przeznaczonego dla nich obrzędu pogrzebu? Zob. KKK 1261
Czy wiesz, że każdy człowiek, który nie znając Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, szuka prawdy i pełni wolę Bożą, na tyle, na ile ją zna, może być zbawiony? Zob. KKK 1260
Czy wiesz, że Kościół zawsze zachowywał głębokie przekonanie, że ci, którzy ponoszą śmierć za wiarę, nie otrzymawszy chrztu, zostają ochrzczeni przez swoją śmierć dla Chrystusa i z Chrystusem? Zob. KKK 1258
Czy wiesz, że sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia? Zob. KKK 1257
Czy wiesz, że w razie konieczności chrzcić może każda osoba, nawet nie ochrzczona, mająca wymaganą intencję, używając trynitarnej formuły chrzcielnej? Zob. KKK 1256
Czy wiesz, że zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, a w Kościele łacińskim także diakon? Zob. KKK 1256
Czy wiesz, że cała wspólnota eklezjalna ponosi częściowo odpowiedzialność za rozwój i zachowywanie łaski otrzymanej na chrzcie? Zob. KKK 1255
Strona 1 z 57

Top