Trochę więcej o Bogu (1462)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest miłością? Zob. KKK 1604
Czy wiesz, że Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej osoby ludzkiej? Zob. KKK 1604
Czy wiesz, że powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy? Zob. KKK 1603
Czy wiesz, że sam Bóg jest twórcą małżeństwa? Zob. KKK 1603
Czy wiesz, że przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu? Zob. KKK 1601
Czy wiesz, że udzielanie sakramentu święceń wszystkich trzech stopni należy do biskupów? Zob. KKK 1600
Czy wiesz, że w Kościele łacińskim sakrament święceń prezbiteratu jest udzielany w sposób zwyczajny tylko kandydatom, którzy są gotowi dobrowolnie przyjąć celibat i publicznie wyrażają wolę zachowania go z miłości do Królestwa Bożego i służby ludziom? Zob. KKK 1599
Czy wiesz, że odpowiedzialność i prawo dopuszczenia kogoś do przyjęcia sakramentu święceń przysługuje władzy kościelnej? Zob. KKK 1598
Czy wiesz, że Kościół udziela sakramentu święceń tylko mężczyznom ochrzczonym, których zdolności do wykonywania tej posługi zostały starannie rozeznane? Zob. KKK 1598
Czy wiesz, że święcenia wyciskają niezatarty charakter sakramentalny? Zob. KKK 1597
Strona 1 z 74

Top