Trochę więcej o Bogu (452)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że mężczyzna i kobieta mający taką samą godność, zostali stworzeni na obraz Boga? Zob. KKK 369

Czy wiesz, że mężczyzna i kobieta mają nieutracalną godność, która pochodzi wprost od Boga, ich Stwórcy? Zob. KKK 369

Czy wiesz, że mężczyzna i kobieta są stworzeni, to znaczy chciani przez Boga, z jednej strony w doskonałej równości jako osoby ludzkie, a z drugiej strony, w ich odrębnym byciu mężczyzną i kobietą? Zob. KKK 369

Czy wiesz, że tradycja duchowa Kościoła mówi także o sercu, w biblijnym sensie „głębi jestestwa”, gdzie osoba opowiada się za Bogiem lub przeciw Niemu? Zob. KKK 368

Czy wiesz, że każda dusza duchowa nie ginie po jej oddzieleniu się od ciała w chwili śmierci i połączy się na nowo z ciałem w chwili ostatecznego zmartwychwstania? Zob. KKK 366

Czy wiesz, że każda dusza duchowa jest nieśmiertelna? Zob. KKK 366

Czy wiesz, że dusza duchowa nie jest dziełem rodziców? Zob. KKK 366

Czy wiesz, że Kościół naucza, że każda dusza duchowa jest bezpośrednio stworzona przez Boga? Zob. KKK 366

Czy wiesz, że duch i materia w człowieku nie są dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę? Zob. KKK 365

Czy wiesz, że jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że trzeba uważać duszę za formę ciała? Zob. KKK 365

Strona 1 z 23
Top