Hide Main content block

Aktualności

2022-07-02 21:55
Wyjdź z niewoli! Nielimitowana Komunia Święta w ciągu dnia?

Aplikacja SMS Z NIEBA

2022-07-02 23:00
Do księży: „Kościół musi wykonać konkretny i powszechny wysiłek ewangelizacyjny ku temu, aby dostarczyć mocny i zwięzły przekaz na temat tego, co oznacza być wierzącym katolickim mężczyzną. Należy bezpośrednio do mężczyzn zaadresować potrzebę podjęcia wymagającego i szlachetnego wyzwania ...

Kursy biblijne

2022-07-02 20:00
„The sons of Asher were Imnah, Ishvah, Ishvi, and Beriah; their sister was Serah. 31Beriah’s sons were Heber and Malchiel, who was the father of Birzaith. 32Heber became the father of Japhlet, Shomer, Hotham, and their sister Shua. 33The sons of Japhlet were Pasach, Bimhal, and Ashvath; these were ...

Cytaty, myśli, refleksje

2022-07-02 23:00
Do księży: „Kościół musi wykonać konkretny i powszechny wysiłek ewangelizacyjny ku temu, aby dostarczyć mocny i zwięzły przekaz na temat tego, co oznacza być wierzącym katolickim mężczyzną. Należy bezpośrednio do mężczyzn zaadresować potrzebę podjęcia wymagającego i szlachetnego wyzwania ...
Top