SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1358)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Trwajcie bez snu zaś, w każdej porze prosząc, aby nabraliście sił (by) wymknąć się z tego wszystkiego mającego stać się, i (by stanąć) przed Synem Człowieka”. (Według Łukasza 21, 36)
„Niebo i ziemia przeminą, zaś słowa me nie przeminą”. (Według Łukasza 21, 33)
„Wszyscy bowiem ci ze zbywającego im rzucili do darów, ta zaś z braku jej całe środki na Zycie, które miała, rzuciła”. (Według Łukasza 21, 4)
„który wyciągnął nas z władzy ciemności i przestawił do królestwa Syna miłości Jego, w którym mamy odkupienie, uwolnienie (od) grzechów”. (Do Kolosa 1, 13 – 14)
„Bogiem zaś nie jest martwych, ale żyjących, wszyscy bowiem jemu żyją”. (Według Łukasza 20, 38)
„Przyszedł bowiem Syn Człowieka odszukać i uratować, co zaginione”. (Według Łukasza 19, 10)
„W wytrwałości waszej zyskacie życie wasze”. (Według Łukasza 21, 19)
„Zaś Bóg nie miałby uczynić obrony wybranych jego, wołających do niego dniem i nocą, i zwleka (względem) nich?” (Według Łukasza 18, 7)
„Tak i wy, kiedy uczynicie wszystko rozporządzone wam, mówcie, że: Niewolnicy niepotrzebni jesteśmy, co byśmy winni uczynić, uczyniliśmy”. (Według Łukasza 17, 10)
„Uważajcie na siebie. Jeśli zgrzeszy brat twój, upomnij go, i jeśli zmieni myślenie, odpuść mu”. (Według Łukasza 17, 3)
Strona 1 z 68

Top