SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1146)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Nie bowiem jest (coś) ukryte, jeżeli nie aby stało się widocznym, ani staje się ukryte, ale aby przyszło na widok”. (Według Marka 4, 22)
„Mówił zaś do nich: Wprawdzie żniwo wielkie, lecz pracownicy nieliczni. Poproście więc Pana żniwa, żeby pracowników (wysłał) na żniwo jego”. (Według Łukasza 10, 2)
„I powiedział im: Podążywszy na świat cały ogłoście dobrą nowinę całemu stworzeniu”. (Według Marka 16, 15)
„Amen mówię wam, że wszystko zostanie odpuszczone synom ludzi, zgrzeszenia i bluźnierstwa, ile by zbluźnili. Który zaś zbluźniłby względem Ducha Świętego nie ma odpuszczenia na wiek, ale winien jest wiecznego zgrzeszenia”. (Według Marka 3, 28 – 29)
„Licznych bowiem uzdrowił, tak że (napadali) go, aby go dotknęli, jacy mieli dolegliwości”. (Według Marka 3, 10)
„I mówił im: Szabat z powodu człowieka stał się, a nie człowiek z powodu szabatu. Tak że panem jest Syn Człowieka i szabatu”. (Według Marka 2, 27 – 28)
„I nikt (nie) leje wina młodego w bukłaki stare jeśli zaś nie, rozerwie wino bukłaki, i wino jest stracone i bukłaki ale wino młode w bukłaki nowe”. (Według Marka 2, 22)
„Mówi matka jego sługom: To, co powie wam, uczyńcie”. (Według Jana 2, 5)
„I przechodząc zobaczył Lewiego, (tego co) Alfeusza, siedzącego na cle, i mówi mu: Towarzysz mi.. I wstawszy zaczął towarzyszyć mu”. (Według Marka 2, 14)
„Aby zaś wiedzieliście, że władzę ma Syn Człowieka odpuszczać grzechy na ziemi mówi paralitykowi: Tobie mówię, podnieś się, zabierz matę twą i odejdź do domu twego”. (Według Marka 2, 10 – 11)
Strona 1 z 58

Top