SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (373)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„I matka jego strzegła wszystkie te rzeczy w sercu jej”. (Według Łukasza 2, 51 b)

„To zaś nakazując nie pochwalam, że nie ku lepszemu, ale ku gorszemu schodzicie się. Najpierw bowiem schodząc się wy w (społeczności) wywołanych, słyszę rozłamy w was być i (w) część jakąś wierzę”. (Do Koryntian I 11, 17 – 18)

 

„Ten w dniach ciała Jego, błagania i prośby do mogącego zbawić Go od śmierci wśród krzyku silnego i łez przyniósłszy i wysłuchany za pobożność, chociaż będąc Synem, nauczył się przez (te,) które wycierpiał, posłuszeństwa”. (Do Hebrajczyków 5, 7 – 8)

 

„Nie bowiem wysłał Bóg Syna na świat, aby osądził świat, ale aby wybawiony został świat przez niego”. (Według Jana 3, 17)

„Ale wam mówię słuchającym, miłujcie wrogów waszych, dobrze czyńcie nienawidzącym was. Błogosławcie przeklinających was, módlcie się za uwłaczających wam”. (Według Łukasza 6, 27 – 28)

 

I on podniósłszy oczy jego na uczniów jego mówił: Szczęśliwi biedni, bo wasze jest królestwo Boga”. (Według Łukasza 6, 20)

„Odważa się ktoś (z) was sprawę mając do drugiego sądzić się przed niesprawiedliwymi, i nie przed świętymi?” (Do Koryntian I 6, 1)

 

„I bo (jako) Pascha nasza został zabity na ofiarę Pomazaniec; tak że świętujmy, nie w zaczynie starym ani w zaczynie złości i niegodziwości, ale w przaśnych nieskażoności i prawdy”. (Do Koryntian I 5, 7 b – 8)

„Bracia moi, nie w braniu według twarzy miejcie wiarę (w) Pana naszego, Jezusa Pomazańca, chwały”. (Jakuba 2, 1)

 

„Zaś Jezusa Pomazańca narodzenie takie było: zostawszy zaręczona matka jego Maria Józefowi, zanim (zeszli się) oni, znalazła się w łonie mającą z Ducha Świętego”. (Według Mateusza 1, 18)

Strona 1 z 19
Top