SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1800)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Panem bowiem jest szabatu Syn Człowieka”. (Według Mateusza 12, 8)
„Chodźcież do mnie wszyscy trudzący się i obciążeni, i ja dam odpocząć wam”. (Według Mateusza 11, 28)
„Wszystko mi przekazane zostało przez Ojca mego, i nikt (nie) poznaje Syna, jeśli nie Ojciec, ani Ojca ktoś poznaje, jeśli nie Syn i komu postanawiałby Syn odsłonić” (Według Mateusza 11, 27)
„(Ten), (który znalazł) życie jego, straci je, i (ten), (który stracił) życie jego z powodu mnie, znajdzie je”. (Według Mateusza 10, 39)
„I przywołał dwunastu, i zaczął ich wysyłać (po) dwóch dwóch, i dawał im władzę (nad) duchami nieczystymi. I nakazał im, aby niczego (nie) zabierali w drogę, jeśli nie laskę jedynie, nie chleb, nie torbę, nie w pasie miedź”. (Według Marka 6, 7 – 8)
„I nie bójcie się zabijających ciało, zaś duszy nie mogących zabić. Bójcie się zaś raczej mogącego i duszę i ciało zgubić w Gehennie”. (Według Mateusza 10, 28)
„Kiedy zaś wydadzą was, nie martwcie się, jak lub co powiecie; dane będzie bowiem wam w owej godzinie, co powiecie. Nie bowiem wy jesteście mówiący, ale duch Ojca waszego mówiący w was”. (Według Mateusza 10, 19 – 20)
„I każdy, który opuścił domy, lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, lub pola ze względu na imię me, stokrotnie więcej weźmie i życie wieczne odziedziczy”. (Według Mateusza 19, 29)
„I przywoławszy dwunastu uczniów jego dał im władzę (nad) duchami nieczystymi, żeby wyrzucać je i uzdrawiać każdą chorobę i każdą niemoc”. (Według Mateusza 10, 1)
„Zobaczywszy zaś tłumy ulitował się nad nimi, bo byli strudzeni i porzuceni, jakby owce nie mające pasterza”. (Według Mateusza 9, 36)
Strona 1 z 90

Top