SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (968)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Mało i już nie widzicie mnie, i znów mało i zobaczycie mnie”. (Według Jana 16, 16)
„Jeszcze wiele mam wam mówić, ale nie możecie nieść teraz. Kiedy zaś przyjdzie on, duch prawdy, poprowadzi was w prawdzie całej; nie bowiem mówić będzie od siebie, ale ile usłyszy mówić będzie, i przychodzące oznajmi wam”. (Według Jana 16, 12 – 13)
„Około zaś środka nocy Paweł i Sylas modląc się sławili hymnem Boga, przysłuchiwali się zaś im uwięzieni. Nieoczekiwanie zaś trzęsienie stało się wielkie, tak że potrząśnięte zostać fundamenty więzienia. Otwarte zostały zaś natychmiast podwoje wszystkie i wszystkich więzy zostały zwolnione”. (Dokonania wysłanników 16, 25 – 26)
„Kiedy przyjdzie pocieszyciel, którego ja poślę wam od Ojca, duch prawdy, który od Ojca wychodzi, ów zaświadczy o mnie. I wy zaś świadczycie, bo od początku ze mną jesteście”. (Według Jana 15, 26 – 27)
„Umiłowani, miłujmy jedni drugich, bo miłość z Boga jest, i każdy miłujący z Boga zrodzony jest i zna Boga. Nie miłujący nie zna Boga, bo Bóg miłością jest”. (Jana I 4, 7 – 8)
„Co więc powiemy do tego? Jeśli Bóg za nami, kto przeciw nam? Który swojego Syna nie oszczędził, ale za nas wszystkich wydał Go, jak nie i razem z Nim wszystko nam podaruje?” (Do Rzymian 8, 31 – 32)
„Wy przyjaciółmi moimi jesteście, jeśli czynić będziecie, co ja przykazuję wam”. (Według Jana 15, 14)
„Daję poznać zaś wam, bracia, (tę) dobrą nowinę, którą ogłosiłem dobrą nowinę wam, którą i przyjęliście, w której i stanęliście, przez którą i zbawiani jesteście, jakim słowem ogłosiłem dobrą nowinę wam, jeśli nabywacie, chyba że płocho uwierzyliście”. (Do Koryntian I 15, 1 – 2)
„Ja jestem winoroślą, wy pędami. Pozostający we mnie i ja w nim, ten niesie owoc liczny, bo beze mnie nie możecie czynić nic. Jeśli nie ktoś pozostawałby we mnie, wyrzucony zostałby na zewnątrz, jak pęd i wysuszyłby się; i zbierają je i w ogień rzucają, i pali się”. (Według Jana 15, 5 – 6)
„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie jako świat daje, ja daję wam. Nie niech wpada w zamęt wasze serce ani niech trwoży się”. (Według Jana 14, 27)
Strona 1 z 49

Top