SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1057)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Włóżcie sobie wy w uszy wasze słowa te, bowiem Syn Człowieka ma wydawanym być w ręce ludzi”. (Według Łukasza 9, 44)
„Powiedział zaś im: Wy zaś, kim ja, mówicie, (jestem)? Piotr zaś odpowiadając rzekł: Pomazańcem Boga”. (Według Łukasza 9, 20)
„Wychodząc zaś przechodzili po wsiach głosząc dobrą nowinę i uzdrawiając wszędzie”. (Według Łukasza 9, 6)
„On zaś usłyszawszy rzekł: Nie potrzebę mają silni lekarza, ale źle mający się”. (Według Mateusza 9, 12)
„Nie bowiem jest ukryte, co nie widocznym stanie się, ani zakryte, co nie zostałoby poznane i na widoczne przyszłoby”. (Według Łukasza 8, 17)
„I usiadłszy zawołał dwunastu i mówi im: Jeśli ktoś chce pierwszy być, będzie (z) wszystkich ostatni i wszystkich służący”. (Według Marka 9, 35)
„nic (nie) bowiem wnieśliśmy na świat, tak że ani wynieść coś możemy”. (Do Tymoteusza I 6, 7)
„Czego (za sprawą) mówię ci, odpuszczone są grzechy jej liczne, bo umiłowała wiele. Któremu zaś mało odpuszczane jest, mało miłuje”. (Według Łukasza 7, 47)
„Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna jednorodzonego dał, aby każdy wierzący w niego nie zginął, ale miał życie wieczne”. (Według Jana 3, 16)
„Dobry człowiek z dobrego skarbca serca wynosi dobro, a zły ze złego wynosi zło. Z bowiem obfitości serca mówią usta jego”. (Według Łukasza 6, 45)
Strona 1 z 53

Top