SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (1397)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„On zaś rzekł mu: Będziesz miłował Pana, Boga twego całym sercem twym i całą duszą twą i całą myślą twą. To jest wielkie i pierwsze przykazanie”. (Według Mateusza 22, 37 – 38)
„Liczni bowiem są powołani, nieliczni zaś wybrani”. (Według Mateusza 22, 14)
„Tak będą ostatni pierwszymi i pierwsi ostatnimi”. (Według Mateusza 20, 16)
„I każdy, który opuścił domy, lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, lub pola ze względu na imię me, stokrotnie więcej weźmie i życie wieczne odziedziczy”. (Według Mateusza 19, 29)
„I rzekła Mariam: Wielbi dusza ma Pana, i rozweselił się duch mój z Boga wybawcy mego”. (Według Łukasza 1, 46 – 47)
„Spoglądając z daleka na (Tego) wiary początek i wodza i czyniącego dojrzałą, Jezusa, który zamiast wyłożonej przed Nim radości zniósł krzyż, wstyd zlekceważywszy, na prawej tronu Boga usiadł”. (Do Hebrajczyków 12, 2)
„Zaś Jezus powiedział: Dopuśćcie dzieci i nie zabraniajcie im przyjść do mnie, bowiem takich jest królestwo niebios”. (Według Mateusza 19, 14)
„Są bowiem eunuchowie, którzy z brzucha matki narodzili się tak, i są eunuchowie, którzy eunuchami zostali przez ludzi, i są eunuchowie, którzy eunuchami zrobili sami siebie z powodu królestwa niebios. Mogący iść (za tym) niech idzie”. (Według Mateusza 19, 12)
„Wtedy podszedłszy Piotr powiedział mu: Panie, ilekroć zgrzeszy przeciw mnie brat mój i odpuszczę mu? Aż do siedmiukroć? Mówi mu Jezus: Nie mówię ci aż do siedmiukroć, ale aż po siedemdziesiątkroć siedem”. (Według Mateusza 18, 21 – 22)
„Kochający życie jego gubi je, a nienawidzący życia jego w świecie tym na życie wieczne ustrzeże je”. (Według Jana 12, 25)
Strona 6 z 70

Top