Motywujące refleksje (2110)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Miłość Pana Boga to fundament, na którym możemy i powinniśmy budować całą naszą duchowość. ks. Rafał Jarosiewicz
Każda sytuacja w naszym życiu pozwala nam odkrywać prawdę o nas samych, jeżeli tylko chcemy się czegoś nauczyć. ks. Rafał Jarosiewicz
Im bardziej życie jest złączone z Ewangelią, tym bardziej stajemy się znakiem Boga w tym świecie. ks. Rafał Jarosiewicz
Kiedy mamy problem z podjęciem decyzji, powinniśmy trwać na modlitwie i prosić Boga o światło. ks. Rafał Jarosiewicz
Nie ma problemu, którego Bóg nie mógłby rozwiązać – w innym wypadku Bóg przestałby być Bogiem, a przecież jest wszechmogący. ks. Rafał Jarosiewicz
Wszystkie decyzje, które Bóg podejmuje wobec nas mają na celu ostatecznie doprowadzić nas do nieba. ks. Rafał Jarosiewicz
Wielu ludzi chce iść za Jezusem, ale jednocześnie nie chce podejmować trudu i zmagania się ze starym życiem, do którego tak bardzo ciągnie. ks. Rafał Jarosiewicz
Te ostatnie tygodnie to miliony pytań, dlaczego Bóg na to pozwala, co dzieje się na świecie. Niestety wielu spośród nas pozostało tylko na pytaniu, nie zadając sobie trudu chociażby czytania Pisma Świętego, by mieć na te pytania odpowiedzi. ks. Rafał Jarosiewicz
Nie jest ważne, jak daleko jesteśmy od Boga – ważne, czy zbliżamy się w Jego kierunku. Możemy stać blisko Niego, będąc odwróconymi do Niego plecami. ks. Rafał Jarosiewicz
Przyjęcie Jezusa przez świadomy wybór i decyzję daje nam siłę do kroczenia Jego drogami, ale jednocześnie to domaga się wejścia w głęboką relację z Nim. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 106

Top