Motywujące refleksje (2629)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Każdorazowy mały gest miłości ma ogromne znaczenie, nawet jeśli nie dostrzega tego drugi człowiek. ks. Rafał Jarosiewicz
Każdy człowiek to wielka tajemnica wobec jego przeżyć, radości i oczekiwań. Im bardziej jesteśmy wrażliwi na spotkanie z drugim człowiekiem, tym więcej Ewangelii jest odsłoniętej przez te spotkania. ks. Rafał Jarosiewicz
Za każdym razem, gdy widzimy iskierkę nadziei ofiarowaną nam przez Boga, zupełnie inaczej przeżywamy nasze życie. ks. Rafał Jarosiewicz
Trudności nie powinny zawracać nas z drogi do obranego celu. ks. Rafał Jarosiewicz
Brak zawsze może być dla nas szansą. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak podchodzimy do każdej trudności. ks. Rafał Jarosiewicz
Każdy człowiek jest zaproszony przez samego Boga do zrealizowania swojego powołania, nawet jeśli nie zna Boga, i nie wie, że to powołanie pochodzi od Niego. ks. Rafał Jarosiewicz
Każdym człowiek jest chciany na tym świecie przez Boga, a świat mówi zupełnie coś innego. ks. Rafał Jarosiewicz
Chęć robienia wielu rzeczy na raz bardzo przeszkadza w tym, abyśmy mogli dobrze przygotować to, co jest faktycznym powołaniem i obowiązkiem. ks. Rafał Jarosiewicz
Brak jasnego celu sprawia, że po drodze robimy wiele rzeczy, które zamiast pomagać nam w jego realizacji, przeszkadzają. ks. Rafał Jarosiewicz
Gdy wzywamy Ducha Świętego, to jest szansa, że zobaczymy inną perspektywę do rozwiązania problemów, z którymi się mierzymy. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 132

Top