Motywujące refleksje (2378)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Gdy patrzymy z nadzieją na różne, nawet trudne sprawy, w naszym życiu, nasze postrzeganie staje się ewangeliczne. ks. Rafał Jarosiewicz
Dbanie o odpowiednią ilość snu, to także oddawanie chwały Panu Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz
Brak chęci uczenia się nowych rzeczy, to także przestrzeń do nawrócenia. ks. Rafał Jarosiewicz
Umiejętność oddzielenia tego, co ważne, od tego, co nieistotne, to strapienie wielu osób. ks. Rafał Jarosiewicz
Szukanie sposobu, jak się zmieniać, to już oddawanie chwały Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz
Nasze braki nie mogą być przeszkodą w tym, abyśmy nie podejmowali Bożych zadań, nawet wtedy, kiedy sami nie ufamy sobie. ks. Rafał Jarosiewicz
Możliwości, jakie daje nam Bóg są naprawdę wielkie, niestety nasz problem często polega na tym, że ich nie znamy, a w konsekwencji nie podejmujemy. ks. Rafał Jarosiewicz
Nie zrażanie się do podejmowana dobra, wobec swoich słabości, to umiejętność, której trzeba nabywać. ks. Rafał Jarosiewicz
Jezus w swojej Ewangelii pokazuje, jak być szczęśliwym, nawet w sytuacjach, które po ludzku wydają się beznadziejne. ks. Rafał Jarosiewicz
Brak dóbr materialnych wcale nie oznacza, że nie można być szczęśliwym. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 119

Top