Motywujące refleksje (1463)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Brak tożsamości i odpowiedzenia sobie na pytania: Kim jestem? Do czego zmierzam? bardzo utrudnia przeżywanie swojego życia w wypełnieniu misji. ks. Rafał Jarosiewicz
Duchowość katolicka jest tak bogata i piękna, że wchodząc w jej głębię można nieustannie doświadczać spotkania z Bogiem. ks. Rafał Jarosiewicz
Łaska codziennego rachunku sumienia jest jednym z najskuteczniejszych sposobów wzrastania duchowego. ks. Rafał Jarosiewicz
Znajomość Pisma Świętego pomaga w rozeznawaniu duchowym i sprawia, że łatwiej nam odpowiadać sobie na pytanie: Co na naszym miejscu zrobiłby Jezus? ks. Rafał Jarosiewicz
Najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy nasza modlitwa jest dobra jest weryfikacja, czy z tej modlitwy rodzą się dobre dzieła, i czy ta modlitwa prowadzi do coraz większej miłości innych osób. ks. Rafał Jarosiewicz
Wielu katolików, nie zwracając uwagi na to, co czyta, zatruwa swoją duszę nauką, która zamiast prowadzić do głębszej relacji z Bogiem – powoduje ich cofanie się w wierze. ks. Rafał Jarosiewicz
Dla katolika najlepszą formą weryfikacji tego, co czyta jest odpowiedź na pytanie: Czy dana książka ma imprimatur Kościoła? ks. Rafał Jarosiewicz
Szukając duchowego wzrostu i poznając tylko jednostronnie jakiś problem możemy narazić się na błąd. ks. Rafał Jarosiewicz
Jednym z najprostszych sposobów, przez który Bóg przychodzi do drugiego człowieka, wykorzystując nas samych jest dialog. ks. Rafał Jarosiewicz
Często popełniamy błąd, chcąc przyprowadzić innych do Boga, i oddziałując na ludzi przez przyciąganie i inspirowanie, a przez narzucanie i moralizowanie. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 1 z 74

Top