Trochę więcej o Bogu (2609)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że nawet jeśli człowiek może zapomnieć o Bogu lub Go odrzucić, to Bóg nie przestaje wzywać każdego człowieka, aby Go szukał, a dzięki temu znalazł życie i szczęście? Zob. KKK 30
Czy wiesz, że według Katechizmu człowiek może jednak zapomnieć o tym „głębokim i żywotnym połączeniu z Bogiem”, może go nie dostrzegać, a nawet wprost je odrzucać, i że źródła takich postaw mogą być bardzo zróżnicowane? Zob. KKK 29
Czy wiesz, że człowiek przez powszechność poszukiwań Boga może być nazwany istotą religijną? Zob. KKK 28
Czy wiesz, że tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka? Zob. KKK 27
Czy wiesz, że pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga? Zob. KKK 27
Czy wiesz, że według Katechizmu wiara to odpowiedź człowieka dana Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego życia? Zob. KKK 26
Czy wiesz, że Katechizm został ukierunkowany na dojrzewanie wiary, na jej zakorzenienie w życiu i promieniowanie nią przez świadectwo? Zob. KKK 23
Czy wiesz, że Katechizm zwraca szczególną uwagę na wykład doktrynalny, ponieważ pragnie pomóc w pogłębieniu znajomości wiary? Zob. KKK 23
Czy wiesz, że Katechizm odnosi się nieustannie do tekstów Pisma Świętego i proponuje, żeby czytać je w Słowie? Zob. KKK 19
Czy wiesz, że Katechizm należy czytać jako całość? Zob. KKK 18
Strona 1 z 131

Top