Trochę więcej o Bogu (1428)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że do diakonów należy między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Bożych tajemnic, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głoszenie Ewangelii i przepowiadanie, prowadzenie pogrzebu i poświęcanie się różnym posługom charytatywnym? Zob. KKK 1570
Czy wiesz, że przy święceniach diakonatu tylko biskup nakłada ręce? Zob. KKK 1569
Czy wiesz, że na najniższym szczeblu hierarchii stoją diakoni? Zob. KKK 1569
Czy wiesz, że jedność prezbiterium wyraża się w liturgii poprzez zwyczaj, zgodnie z którym podczas obrzędu święceń po biskupie na nowo wyświęconego wkładają ręce także kapłani? Zob. KKK 1568
Czy wiesz, że wszyscy prezbiterzy, przez święcenia włączeni do stanu prezbiterów, związani są z sobą najgłębszym braterstwem sakramentalnym, szczególnie zaś tworzą jedno prezbiterium w diecezji, w której służą pod zwierzchnictwem własnego biskupa? Zob. KKK 1568
Czy wiesz, że przyrzeczenie posłuszeństwa, jakie prezbiterzy składają biskupowi podczas święceń, i pocałunek pokoju biskupa na końcu liturgii święceń oznaczają, że biskup uważa ich za swoich współpracowników, synów, braci i przyjaciół, a oni ze swej strony powinni okazywać mu miłość i posłuszeństwo? Zob. KKK 1567
Czy wiesz, że prezbiterzy mogą wykonywać swoją posługę tylko w zależności od biskupa i w komunii z nim? Zob. KKK 1567
Czy wiesz, że prezbiterzy, pilni współpracownicy urzędu biskupa, jego pomoc i narzędzie, powołani do służenia Ludowi Bożemu, stanowią wraz ze swoim biskupem jedno prezbiterium, wykonując różne zadania? Zob. KKK 1567
Czy wiesz, że prezbiterzy swoją świętą misję sprawują przede wszystkim w kulcie eucharystycznym, a zwłaszcza w Uczcie eucharystycznej, w której działając w osobie Chrystusa i głosząc Jego misterium, łączą modlitwy wiernych z ofiarą Tego, który jest ich Głową? Zob. KKK 1566
Czy wiesz, że na mocy sakramentu święceń prezbiterzy uczestniczą w powszechnym posłaniu powierzonym Apostołom przez Chrystusa? Zob. KKK 1565
Strona 1 z 72

Top