Trochę więcej o Bogu (1695)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, oraz do stawienia czoła próbom i prześladowaniom? Zob. KKK 1808
Czy wiesz, że cnota męstwa umacnia postanowienie opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym? Zob. KKK 1808
Czy wiesz, że męstwo jest cnotą moralną, która daje wytrwałość w trudnościach i stałość w kontynuacji dobra? Zob. KKK 1808
Czy wiesz, że w stosunku do ludzi cnota sprawiedliwości uzdalnia do poszanowania praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego? Zob. KKK 1807
Czy wiesz, że sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest cnotą religijności? Zob. KKK 1807
Czy wiesz, że sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy? Zob. KKK 1807
Czy wiesz, że dzięki cnocie roztropności bezbłędnie stosujemy zasady moralne do poszczególnych przypadków i przezwyciężamy wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, którego należy unikać? Zob. KKK 1806
Czy wiesz, że roztropność kieruje bezpośrednio sądem sumienia? Zob. KKK 1806
Czy wiesz, że roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia? Zob. KKK 1806
Czy wiesz, że cztery cnoty odgrywają podstawową rolę i dlatego nazywa się je cnotami kardynalnymi, a są to: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie? Zob. KKK 1805
Strona 1 z 85

Top