Trochę więcej o Bogu (2705)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że wiara chrześcijańska nie jest jednak religią Księgi? Zob. KKK 108
Czy wiesz, że skoro więc wszystko to, co autorzy natchnieni, czyli hagiografowie, twierdzą, należy uważać za stwierdzone przez Ducha Świętego, to z całą mocą należy też wyznać, że księgi Pisma w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Boga została zapisana w księgach świętych dla naszego zbawienia? Zob. KKK 107
Czy wiesz, że księgi natchnione nauczają prawdy? Zob. KKK 107
Czy wiesz, że do napisania świętych ksiąg Bóg wybrał ludzi używających własnych umiejętności i sił, którymi posłużył się, tak aby działając w nich i przez nich, to wszystko i tylko to, co sam chciał, przekazali na piśmie jako prawdziwi autorzy? Zob. KKK 106
Czy wiesz, że Bóg natchnął ludzkich autorów ksiąg świętych? Zob. KKK 106
Czy wiesz, że księgi zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu święta Matka Kościół, na podstawie wiary apostolskiej, uznaje w całości, ze wszystkimi ich częściami, za święte i kanoniczne, dlatego, że, spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane? Zob. KKK 105
Czy wiesz, że prawdy przez Boga objawione, zawarte i przedłożone na piśmie w księgach świętych, zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego? Zob. KKK 105
Czy wiesz, że Bóg jest Autorem Pisma świętego? Zob. KKK 105
Czy wiesz, że w Piśmie świętym Kościół nieustannie znajduje swój pokarm i swoją moc? Zob. KKK 104
Czy wiesz, że Kościół nie przestaje ukazywać wiernym Chleba życia branego ze stołu Słowa Bożego i Ciała Chrystusa? Zob. KKK 103
Strona 1 z 136

Top