Trochę więcej o Bogu (818)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że charyzmaty są rzeczywiście wspaniałym bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej i dla świętości całego Ciała Chrystusa, pod warunkiem jednak, że chodzi o dary, które prawdziwie pochodzą od Ducha Świętego i są wykorzystywane w sposób w pełni zgodny z autentycznymi poruszeniami tego Ducha, to znaczy w miłości, będącej prawdziwą miarą charyzmatów? Zob. KKK 800

Czy wiesz, że charyzmaty zostają udzielone w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata? Zob. KKK 799

Czy wiesz, że charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi? Zob. KKK 799

Czy wiesz, że Duch Święty czyni Kościół świątynią Boga żywego? Zob. KKK 797

Czy wiesz, że obraz Chrystusa jako Oblubieńca Kościoła został przygotowany przez proroków i zapowiedziany przez Jana Chrzciciela? Zob. KKK 796

Czy wiesz, że Kościół stanowi jedno z Chrystusem? Zob. KKK 795

Czy wiesz, że jeden jest Duch, który rozdziela różnorodne dary dla dobra Kościoła, stosowne do swego bogactwa i do potrzeb posługiwania? Zob. KKK 791

Czy wiesz, że wierzący, którzy odpowiadają na Słowo Boże i stają się członkami Ciała Chrystusa, zostają ściśle zjednoczeni z Chrystusem? Zob. KKK 790

Czy wiesz, że Kościół nie jest tylko jakimś zgromadzeniem wokół Chrystusa, lecz jest on zjednoczony w Nim, w Jego Ciele? Zob. KKK 789

Czy wiesz, że Kościół nie jest tylko jakimś zgromadzeniem wokół Chrystusa, lecz jest on zjednoczony w Nim, w Jego Ciele? Zob. KKK 789

Strona 1 z 41
Top