Trochę więcej o Bogu (629)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że wjazd Jezusa do Jerozolimy ukazuje przyjście Królestwa, które Król – Mesjasz idzie wypełnić przez Paschę swojej Śmierci i swojego Zmartwychwstania? Zob. KKK 560

Czy wiesz, że już teraz uczestniczymy w Zmartwychwstaniu Pana przez Ducha Świętego, który działa w sakramentach Ciała Chrystusa? Zob. KKK 556

Czy wiesz, że przez chrzest Jezusa ukazała się tajemnica naszego pierwszego odrodzenia: nasz chrzest? Zob. KKK 556

Czy wiesz, że na początku życia publicznego Jezusa znajduje się chrzest, a na początku Paschy Przemienienie? Zob. KKK 556

Czy wiesz, że Piotr z racji wyznanej wiary pozostanie niezachwianą skałą Kościoła i będzie pełnił misję strzeżenia tej wiary, aby gdzieś nie ustała, i utwierdzania w niej braci? Zob. KKK 552

 

Czy wiesz, że Chrystus, „żywy kamień”, zapewnia swemu Kościołowi zbudowanemu na Piotrze zwycięstwo nad mocami śmierci? Zob. KKK 552

Czy wiesz, że w kolegium Dwunastu pierwsze miejsce zajmuje Szymon Piotr? Zob. KKK 552

Czy wiesz, że Jezus dał Dwunastu udział w swojej władzy i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych? Zob. KKK 551

Czy wiesz, że Jezus już na początku życia publicznego wybiera dwunastu mężczyzn, aby byli razem z Nim i uczestniczyli w Jego posłaniu? Zob. KKK 551

Czy wiesz, że przyjście Królestwa Bożego jest porażką królestwa Szatana? Zob. KKK 550

Strona 1 z 32
Top