Trochę więcej o Bogu (2413)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że modlitwa towarzyszy całej historii zbawienia jako wzajemne przyzywanie się Boga i człowieka? Zob. KKK 2591
Czy wiesz, że Bóg niestrudzenie wzywa każdą osobę do tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie? Zob. KKK 2591
Czy wiesz, że modlitwa odnawia w człowieku podobieństwo do Boga i czyni go uczestnikiem mocy miłości Bożej, która zbawia wielu? Zob. KKK 2572
Czy wiesz, że w modlitwie wierny Bóg zawsze pierwszy wychodzi z miłością do człowieka? Zob. KKK 2567
Czy wiesz, że Bóg pierwszy wzywa człowieka? Zob. KKK 2567
Czy wiesz, że nawet po utracie podobieństwa do Boga na skutek popełnionego grzechu, człowiek pozostaje na obraz swego Stwórcy? Zob. KKK 2566
Czy wiesz, że przez stworzenie Bóg powołuje wszelki byt z nicości do istnienia? Zob. KKK 2566
Czy wiesz, że modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest Jego Ciałem? Zob. KKK 2565
Czy wiesz, że modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie? Zob. KKK 2564
Czy wiesz, że serce jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć? Zob. KKK 2563
Strona 1 z 121

Top