Trochę więcej o Bogu (1261)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że nie mamy pewniejszego zadatku ani wyraźniejszego znaku wielkiej nadziei na nowe niebo i nową ziemię, w których zamieszka sprawiedliwość, niż Eucharystia? Zob. KKK 1405
Czy wiesz, że Eucharystia jest zadatkiem niebieskiej chwały? Zob. KKK 1402
Czy wiesz, że Eucharystia jest pamiątką Paschy Pana? Zob. KKK 1402
Czy wiesz, że jeśli według oceny ordynariusza zachodzi jakaś poważna konieczność, szafarze katoliccy mogą udzielić sakramentów (Eucharystii, pokuty i namaszczenia chorych) innym chrześcijanom, nie będącym w pełnej jedności z Kościołem katolickim, gdy dobrowolnie sami o nie proszą, przy czym muszą oni wyznać wiarę katolicką w stosunku do tych sakramentów i byli odpowiednio przygotowani do ich przyjęcia? Zob. KKK 1401
Czy wiesz, że by przyjmować w prawdzie Ciało i Krew Chrystusa za nas wydane, musimy rozpoznawać Chrystusa w najuboższych, Jego braciach? Zob. KKK 1397
Czy wiesz, że w sakramencie chrztu zostaliśmy wezwani, by tworzyć jedno Ciało? Zob. KKK 1396
Czy wiesz, że komunia odnawia, umacnia i pogłębia wszczepienie w Kościół, dokonane już przez chrzest? Zob. KKK 1396
Czy wiesz, że ci, którzy przyjmują Eucharystię, są ściślej zjednoczeni z Chrystusem? Zob. KKK 1396
Czy wiesz, że Eucharystia jest sakramentem tych, którzy pozostają w pełnej komunii z Kościołem? Zob. KKK 1395
Czy wiesz, że Komunia oddziela nas od grzechu? Zob. KKK 1393
Strona 1 z 64

Top