Trochę więcej o Bogu (2103)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że zadaniem rodziców jest nauczyć swoje dzieci modlitwy oraz pomóc im odkryć swe powołanie jako dzieci Bożych? Zob. KKK 2226
Czy wiesz, że katecheza rodzinna poprzedza i ubogaca pozostałe formy nauczania wiary i towarzyszyć im? Zob. KKK 2226
Czy wiesz, że rodzice powinni rozpocząć wychowanie do wiary swoich dzieci od wczesnego dzieciństwa? Zob. KKK 2226
Czy wiesz, że rodzice od wczesnego dzieciństwa powinni włączać swoje dzieci w życie Kościoła? Zob. KKK 2225
Czy wiesz, że przez łaskę sakramentu małżeństwa rodzice otrzymali zadanie i przywilej ewangelizowania swoich dzieci? Zob. KKK 2225
Czy wiesz, że rodzice powinni uczyć swoje dzieci unikania niebezpieczeństw i poniżeń, które grożą społecznościom ludzkim? Zob. KKK 2224
Czy wiesz, że rodzina stanowi naturalne środowisko wprowadzania osoby ludzkiej w solidarność i odpowiedzialność wspólnotową? Zob. KKK 2224
Czy wiesz, że na rodzicach spoczywa poważna odpowiedzialność za dawanie dobrego przykładu swoim dzieciom? Zob. KKK 2223
Czy wiesz, że dom rodzinny jest właściwym miejscem kształtowania cnót? Zob. KKK 2223
Czy wiesz, że rodzice są pierwsi odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci? Zob. KKK 2223
Strona 1 z 106

Top