Trochę więcej o Bogu (934)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

19.09.2019 r.

Czy wiesz, że nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami? Zob. KKK 958

18.09.2019 r.

Czy wiesz, że najmniejszy nasz czyn spełniony w miłości przynosi korzyść wszystkim, w solidarności z wszystkimi ludźmi, żywymi czy zmarłymi, która opiera się na komunii świętych? Zob. KKK 953

17.09.2019 r.

Czy wiesz, że chrześcijanin jest zarządcą dóbr Pana? Zob. KKK 952

16.09.2019 r.

Czy wiesz, że wszystko, co posiada prawdziwy chrześcijanin, powinien traktować jako dobro, które ma wspólne z innymi, oraz zawsze powinien być gotowy i chętny przyjść z pomocą najbardziej potrzebującym? Zob. KKK 952

15.09.2019 r.

Czy wiesz, że chrzest jest jakby bramą, przez którą wchodzi się do Kościoła? Zob. KKK 950

14.09.2019 r.

Czy wiesz, że wiara wiernych jest wiarą Kościoła otrzymaną od Apostołów i jest skarbem życia, który się pomnaża, gdy jest udzielany? Zob. KKK 949

13.09.2019 r.

Czy wiesz, że życie konsekrowane Bogu charakteryzuje się publiczną profesją rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa w trwałym stanie życia uznanym przez Kościół? Zob. KKK 944

12.09.2019 r.

Czy wiesz, że dzięki swej misji prorockiej świeccy są także powołani, aby wśród wszystkich, to znaczy pośród całej wspólnoty ludzkiej, być świadkami Chrystusa? Zob. KKK 942

11.09.2019 r.

Czy wiesz, że świeccy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa? Zob. KKK 941

10.09.2019 r.

Czy wiesz, że biskupi przy pomocy prezbiterów, swoich współpracowników, i diakonów pełnią misję autentycznego nauczania wiary, sprawowania kultu Bożego, przede wszystkim Eucharystii, i rządzenia swoimi Kościołami jako prawdziwi pasterze? Zob. KKK 939

Strona 1 z 47
Top