Trochę więcej o Bogu (1346)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że sakrament pokuty jedna nas z Kościołem? Zob. KKK 1469
Czy wiesz, że sakrament pojednania z Bogiem daje prawdziwe „zmartwychwstanie duchowe”, przywrócenie godności i dóbr życia dzieci Bożych? Zob. KKK 1468
Czy wiesz, że celem i skutkiem sakramentu pokuty jest pojednanie z Bogiem? Zob. KKK 1468
Czy wiesz, że cała skuteczność pokuty polega na przywróceniu nam łaski Bożej i zjednoczeniu nas w przyjaźni z Bogiem? Zob. KKK 1468
Czy wiesz, że tajemnica spowiedzi nie dopuszcza żadnych wyjątków i nazywa się „pieczęcią sakramentalną”, ponieważ to, co penitent wyznał kapłanowi, zostaje „zapieczętowane” przez sakrament? Zob. KKK 1467
Czy wiesz, że każdy kapłan, który spowiada, zobowiązany jest pod bardzo surowymi karami do zachowania absolutnej tajemnicy odnośnie do grzechów wyznanych przez penitentów? Zob. KKK 1467
Czy wiesz, że spowiednik jest sługą Bożego przebaczenia? Zob. KKK 1466
Czy wiesz, że kapłan jest znakiem i narzędziem miłosiernej miłości Boga względem grzesznika? Zob. KKK 1465
Czy wiesz, że sprawując sakrament pokuty, kapłan wypełnia posługę Dobrego Pasterza, który szuka zagubionej owcy; posługę Samarytanina, który opatruje rany; Ojca, który czeka na syna marnotrawnego i przyjmuje go, gdy powraca; sprawiedliwego Sędziego, który nie ma względu na osobę i którego sąd jest sprawiedliwy, a równocześnie miłosierny? Zob. KKK 1465
Czy wiesz, że kapłani powinni zachęcać wiernych, aby przystępowali do sakramentu pokuty, i okazywać się gotowi do jego sprawowania, ilekroć chrześcijanie w sposób uzasadniony o to proszą? Zob. KKK 1464
Strona 1 z 68

Top