Trochę więcej o Bogu (1956)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Bóg, dając poznać swoją wolę, objawia się swojemu ludowi? Zob. KKK 2059
Czy wiesz, że dar przykazań jest darem samego Boga i Jego świętej woli? Zob. KKK 2059
Czy wiesz, że „Dziesięć słów” streszcza i ogłasza prawo Boże? Zob. KKK 2058
Czy wiesz, że słowo „Dekalog” znaczy dosłownie „dziesięć słów”? Zob. KKK 2056
Czy wiesz, że nieomylność Urzędu Nauczycielskiego pasterzy obejmuje wszystkie elementy nauczania, łącznie z moralnością, bez których zbawcze prawdy wiary nie mogą być strzeżone, wykładane czy zachowywane? Zob. KKK 2051
Czy wiesz, że do papieża i biskupów należy wypowiadanie się w kwestiach moralnych, które wchodzą w zakres prawa naturalnego i rozumu? Zob. KKK 2050
Czy wiesz, że papież i biskupi jako autentyczni nauczyciele głoszą Ludowi Bożemu prawdy wiary, w które powinien wierzyć i które powinien stosować w życiu? Zob. KKK 2050
Czy wiesz, że nauczanie pasterzy Kościoła w dziedzinie moralności dokonuje się zazwyczaj w katechezie i przepowiadaniu na podstawie Dekalogu, który wskazuje zasady życia moralnego ważne dla każdego człowieka? Zob. KKK 2049
Czy wiesz, że przykazania kościelne odnoszą się do życia moralnego i chrześcijańskiego, które jest związane z liturgią i karmi się nią? Zob. KKK 2048
Czy wiesz, że postępowanie chrześcijańskie znajduje swój pokarm w liturgii i w celebracji sakramentów? Zob. KKK 2047
Strona 1 z 98

Top