Trochę więcej o Bogu (1514)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła? Zob. KKK 1661
Czy wiesz, że małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu? Zob. KKK 1660
Czy wiesz, że przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą głęboką wspólnotę życia i miłości, zostało ustanowione przez Stwórcę? Zob. KKK 1660
Czy wiesz, że Kościół jest domem i rodziną dla wszystkich, a szczególnie dla utrudzonych i obciążonych? Zob. KKK 1658
Czy wiesz, że dom rodzinny jest pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego? Zob. KKK 1657
Czy wiesz, że w rodzinie rodzice słowem i przykładem powinni być dla swoich dzieci pierwszymi zwiastunami wiary? Zob. KKK 1656
Czy wiesz, że Sobór Watykański II, nawiązując do dawnej tradycji, nazywa rodzinę domowym Kościołem? Zob. KKK 1656
Czy wiesz, że Kościół jest rodziną Bożą? Zob. KKK 1655
Czy wiesz, że małżonkowie, którym Bóg nie dał potomstwa, mogą mimo to prowadzić głębokie życie małżeńskie z ludzkiego i chrześcijańskiego punktu widzenia? Zob. KKK 1654
Czy wiesz, że podstawowym zadaniem małżeństwa i rodziny jest służba życiu? Zob. KKK 1653
Strona 1 z 76

Top