Trochę więcej o Bogu (1799)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że miłość stanowi największe przykazanie społeczne? Zob. KKK 1889
Czy wiesz, że Bóg każdemu stworzeniu powierza zadania, które jest ono zdolne wypełniać stosownie do zdolności swojej własnej natury? Zob. KKK 1884
Czy wiesz, że Bóg nie chciał zatrzymać dla samego siebie sprawowania wszelkich władz? Zob. KKK 1884
Czy wiesz, że osoba ludzka potrzebuje życia społecznego? Zob. KKK 1879
Czy wiesz, że miłość bliźniego jest nieodłączna od miłości Boga? Zob. KKK 1878
Czy wiesz, że wszyscy ludzie są wezwani do tego samego celu, którym jest sam Bóg? Zob. KKK 1878
Czy wiesz, że powołaniem rodzaju ludzkiego jest ukazywanie obrazu Boga i przekształcanie się na obraz Jedynego Syna Ojca? Zob. KKK 1877
Czy wiesz, że powtarzanie grzechów, nawet powszednich, rodzi wady, wśród których wyróżnia się grzechy główne? Zob. KKK 1876
Czy wiesz, że grzech powszedni stanowi nieporządek moralny, dający się naprawić przez miłość, której pozwala w nas trwać? Zob. KKK 1875
Czy wiesz, że rodzaje i ciężkość grzechów określa się przede wszystkim według ich przedmiotu? Zob. KKK 1873
Strona 1 z 90

Top