Trochę więcej o Bogu (2224)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że narzeczeni są powołani do pielęgnowania czystości przez zachowanie wstrzemięźliwości? Zob. KKK 2350
Czy wiesz, że wszyscy wierzący w Chrystusa są powołani do życia w czystości zgodnie z różnymi stanami życia? Zob. KKK 2348
Czy wiesz, że każdy ochrzczony jest powołany do czystości? Zob. KKK 2348
Czy wiesz, że czystość przejawia się szczególnie w przyjaźni wobec bliźniego? Zob. KKK 2347
Czy wiesz, że cnota czystości pozostaje w zależności od kardynalnej cnoty umiarkowania, która zmierza do opanowania rozumem namiętności i popędów ludzkiej zmysłowości? Zob. KKK 2341
Czy wiesz, że każda z dwu płci z taką samą godnością, chociaż w różny sposób, jest obrazem mocy i czułej miłości Boga? Zob. KKK 2335
Czy wiesz, że Bóg obdarza godnością osobową w równej mierze mężczyznę i kobietę? Zob. KKK 2334
Czy wiesz, że każdy człowiek, mężczyzna i kobieta, powinien uznać i przyjąć swoją tożsamość płciową? Zob. KKK 2333
Czy wiesz, że płciowość wywiera wpływ na wszystkie sfery osoby ludzkiej w jedności jej ciała i duszy? Zob. KKK 2332
Czy wiesz, że zgorszenie jest poważnym wykroczeniem, gdy uczynkiem lub zaniedbaniem dobrowolnie doprowadza drugiego człowieka do ciężkiego grzechu? Zob. KKK 2326
Strona 1 z 112

Top