Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (575)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„Zaś żołnierze odprowadzili go do wewnątrz dziedzińca, to jest pretorium, i zwołują całą kohortę. I ubierają go purpurą i wkładają mu, splótłszy, cierniowy wieniec. I zaczęli pozdrawiać go: (Witaj), królu Judejczyków. I uderzali jego głowę trzciną, i opluwali go, i zginając kolana kłaniali się mu. I kiedy wykpili go, zdziali z niego purpurę i wdziali na niego szaty jego. I wyprowadzają go, aby (ukrzyżować) go. I przymuszają przechodzącego pewnego Szymona Cyrenejczyka, przychodzącego z pola, ojca Aleksandra i Rufusa, żeby podniósł krzyż jego. I prowadzą go na Golgoty miejsce, co jest przetłumaczane „Czaszki Miejsce”. I dawali mu zaprawione mirrą wino, on zaś nie wziął”. (Według Marka 15, 16 - 23)

„(Gdy przyszli) zaś oni do Kafarnaum podeszli didrachmy biorący (do) Piotra i powiedzieli: Nauczyciel wasz (czyż) nie płaci didrachm? Mówi: Tak. I (gdy wszedł) do domu ubiegł go Jezus mówiąc: Co ci wydaje się, Szymonie? Królowie ziemi od kogo biorą podatek lub pogłówne? Od synów ich, czy od obcych? (Gdy powiedział) zaś: Od obcych, rzekł mu Jezus: Zatem wolni są synowie. Aby zaś nie urazić ich, poszedłszy (nad) morze rzuć haczyk i (tę), (która wyjdzie) pierwsza, rybę weź, i otwarłszy usta jej znajdziesz stater. Ten wziąwszy, daj im za mnie i ciebie”. (Według Mateusza 17, 24 - 27)

 

„Już nie wiele mówić będę z wami, przychodzi bowiem świata władca. I we mnie nie ma nic. Ale był poznał świat, że miłuję Ojca, i jako przykazał mi Ojciec, tak czynię. Podnoście się, idziemy stąd. Ja jestem winorośl prawdziwa, a Ojciec mój rolnik jest. Każdy pęd we mnie nie niosący owocu, odrywa go, i każdy owoc niosący oczyszcza go, aby owoc liczniejszy niósł. Już wy czyści jesteście z powodu słowa, które rzekłem wam. Pozostańcie we mnie, i ja w was. Jak pęd nie może owocu nieść z siebie, jeśli nie pozostaje w winorośli, tak ani wy, jeśli nie we mnie pozostajecie”. (Według Jana 14, 30 – 15, 4)

 

„Prawdziwie mówię wam, że nad wszystkimi będącymi jego ustanowi go. Gdyby zaś rzekł sługa ów w sercu jego: Zwleka pan mój, (by) przyjść, i zacząłby bić sługi i służebne, jeść i pić i upijać się, przyjdzie pan sługi owego w dniu, którego nie oczekuje, i w godzinie, której nie zna. I rozpołowi go i udział jego z niewierzącymi położy. Ów zaś sługa, (który poznał) wolę pana jego, i nie przygotował bądź (czynił) zgodnie z wolą jego, chłostany będzie wieloma. (Który) zaś nie (poznał), (uczynił) zaś godne plag, chłostany będzie nielicznymi. (Od) każdego zaś, któremu dane zostało wiele, wiele szukane będzie u niego, i któremu powierzone zostało wiele, więcej zażądają (od) niego”. (Według Łukasza 12, 44 - 48)

„Zaś Piłat odpowiedział im mówiąc: Chcecie, uwolnię wam króla Judejczyków? Poznał bowiem, że z zawiści wydali go arcykapłani. Zaś arcykapłani podburzyli tłum, żeby raczej Barabasza uwolnił im. Zaś Piłat znowu odpowiadając mówił im: Co więc [chcecie], bym uczynił, [(o) którym mówicie] król Judejczyków? Oni zaś znowu zawołali: Ukrzyżuj go! Zaś Piłat mówił im: Co bowiem uczynił złego? Oni zaś bardziej zawołali: Ukrzyżuj go! Zaś Piłat postanawiając tłumowi satysfakcję uczynić uwolnił im Barabasza, a wydał Jezusa wychłostawszy, aby został ukrzyżowany”. (Według Marka 15, 9 - 15)

„I skarcił go Jezus, i wyszedł z niego demon. I uzdrowiony został chłopiec od godziny owej. Wtedy podszedłszy uczniowie Jezusa na osobności powiedzieli: Dla czego my nie mogliśmy wyrzucić go? On zaś mówi im: Z powodu małej wiary waszej. Amen bowiem mówię wam, jeśli mielibyście wiarę jak ziarno gorczycy, powiecie górze tej: Przejdź stąd tam, i przejdzie. I nic (nie) będzie niemożliwe wam. (Gdy zbierali się) zaś oni w Galilei, powiedział im Jezus: Ma Syn Człowieka być wydanym w ręce ludzi. I zabiją go, i trzeciego dnia podniesie się. I zasmucili się bardzo”.  (Według Mateusza 17, 18 - 23)

„Nie miłujący mnie słów mych nie strzeże. I słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, (który posłał) mnie, Ojca. To rzekłem wam u was pozostając. Zaś pocieszyciel, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu mym, ów was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, co powiedziałem wam [ja]. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie jako świat daje, ja daję wam. Nie niech wpada w zamęt wasze serce ani niech trwoży się. Usłyszeliście, że ja powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Jeśli miłowalibyście mnie, uradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy (ode) mnie jest. I teraz rzekłem wam, zanim (ma) stać się, aby kiedy stanie się, uwierzyliście”. (Według Jana 14, 24 - 29)

„I jeśli podczas drugiej i jeśli podczas trzeciej straży przyjdzie i znajdzie tak, szczęśliwi są oni. To zaś wiedzcie, że jeśli wiedziałby pan domu, (o) jakiej godzinie kradnący przychodzi, nie dopuściłby, (by doznał włamania) dom jego. I wy stawajcie się gotowi, bo której godziny nie wydaje się wam, Syn Człowieka przychodzi. Powiedział zaś Piotr: Panie, do nas przykład ten mówisz, czy i do wszystkich? I powiedział Pan: Kto zatem jest wiernym szafarzem, rozsądnym, którego ustanowi Pan nad służbą jego, dawać w porę przydział zboża? Szczęśliwy sługa ów, którego przyszedłszy pan jego znajdzie czyniącego tak”. (Według Łukasza 12, 38 - 43)

„I zaraz rano naradę uczyniwszy arcykapłani ze starszymi, i uczonymi w piśmie, i całym sanhedrynem, związawszy Jezusa odprowadzili i wydali Piłatowi. I zapytał go Piłat: Ty jesteś król Judejczyków? On zaś odpowiadając mu mówi: Ty mówisz. I oskarżali go arcykapłani wiele. Zaś Piłat znowu pytał go mówiąc: Nie odpowiadasz nic? Spójrz, ile cię oskarżają. Zaś Jezus już nic (nie) odpowiedział, tak że (dziwił się) Piłat. Na zaś święto zwalniał im jednego więźnia, którego wypraszali. Był zaś zwany Barabaszem z buntownikami związany, którzy w rozruchu zabójstwo uczynili. I podszedłszy tłum zaczął prosić, jako czynił im”. (Według Marka 15, 1 - 8)

„On zaś odpowiadając rzekł: Eliasz wprawdzie przychodzi i przywróci wszystko. Mówię zaś wam, że Eliasz już przyszedł i nie rozpoznali go, ale uczynili z nim, jak zechcieli. Tak i Syn Człowieka ma cierpieć przez nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że o Janie Chrzcicielu powiedział im. I (gdy przyszli) do tłumu, podszedł do niego człowiek, padając na kolana (przed) nim i mówiąc: Panie, zlituj się (nad) mym synem, bo jest epileptykiem i ciężko cierpi. Wielekroć bowiem pada w ogień i wielekroć w wodę. I przyprowadziłem go uczniom twym, i nie mogli go uzdrowić. Odpowiadając zaś Jezus rzekł: O pokolenie bez wiary i przewrotne, aż do kiedy z wami będę? Aż do kiedy będę znosił was? Przynieście mi go tutaj”. (Według Mateusza 17, 11 - 17)

Strona 1 z 29
Top